Hyppää sisältöön

Yrityksen laatustrategia

01 — Ongelma:

Usein yrityksissä tuotekehitystiimit ja projektit ovat siiloutuneita ja kokonaiskuvan hallinta laadun osalta on hankalaa. Tämä johtaa siihen, että eri tiimien välillä on vähän tai olematon määrä kommunikaatiota yhteisistä laatuprosesseista ja käytännöistä. Myös työkalut voivat erota suuresti eri tiimien välillä. Kaikki tämä luo tehottomuutta kehitykseen ja hidastaa yrityksen kykyä viedä uusia ideoita laadukkaasti ja nopeasti tuotantoon.

02 — Ratkaisu:

Yritystason laatustrategia tuo yhteen yrityksen tavoitteet ja päämäärät laadun suhteen. Se auttaa harmonisoimaan prosessit ja käytännöt yhtenäiseksi, yli tiimirajojen. Yhtenäinen ja sovittu strategia auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa sekä kehityksen pullonkaulojen tunnistamisessa.

03 — Käytäntö:

Me VALAssa olemme tottuneet sparraamaan yrityksen johtoa tai tuotekehityksen johtoa luomaan toimivan laatustrategian yritykselle. Osana toimeksiantoa luomme kattavan yleiskuvan kehitystiimeistä, prosesseista, työkaluista ja haasteista.

Näiden pohjalta hahmottelemme yhdessä asiakkaan kanssa sovitut käytännöt VALAn laatustrategiapohjalle. Olemme keränneet jo yli 10 vuoden ajan parhaita käytäntöjä eri ympäristöistä ylös ja hyödynnämme samalla omia, valmiita dokumenttipohjia, jotta laatustrategia saadaan luotua mahdollisimman kevyesti asiakkaan näkökulmasta.

Kysy lisätietoja

Teemu Pesonen

Teemu Pesonen

Head of Operations Business Director: QA & Automation +358 40 051 3514 teemu.pesonen@valagroup.com

Etsi