Hyppää sisältöön

Jatkuva toimitus

01 — Haaste

Kiihtyvässä markkinassa palveluita pitää saada asiakkaille mahdollisimman nopeasti laatu samalla säilyttäen. Odottaminen, pullonkaulat niin resurseissa ja prosesseissa ja toistuvat manuaaliset tehtävät ovat tuttuja kaikille. Jatkuva odottaminen maksaa rahaa ja heikentää asiakaskokemusta.

02 — Ratkaisu

Jatkuva toimitus (Continuous Delivery CD) on perusta modernille ohjelmistokehitykselle. Lyhyet kehityssyklit ja pienemmät toimituskokonaisuudet, jotka kulkevat vakioidun testausprosessin läpi, saadaan julkaistua nopeammin. Hektisessä markkinassa jatkuvat toimitukset nopealla aikataululla tuovat vahvaa kilpailuetua ja rakentavat parempaa asiakaskokemusta.

Jatkuva toimittaminen mahdollistaa tuotekehitysprosessien automaatiotason nostamisen seuraavalla tasolle. Yksikkötestien lisäksi niin käyttöliittymä-, kuormitus-, integraatio-, luotettavuus- ja API-testaamisen automatisointi on mahdollista rakentaa osaksi jatkuvan toimituksen prosessia.

Jatkuva integraatio (Continuous Integration eli CI) on yksi ketterän ohjelmistokehitysprosessin peruspalikoista. Tarkemmin, se on DevOps käytäntö, missä koodiin tehdyt muutokset integroidaan tuotantoon mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 


CI tuo laadun aikaisempaan vaiheeseen kehitysprosessia ja korostaa hyvää testikattavuutta. Tällä tavoin sen avulla voidaan vähentää merkittävästi bugien korjailuun käytettyä aikaa ja regressiotestausta. Lisäksi CI:n yksi suurimmista eduista on jatkuva palautemekanismi, minkä avulla kehitystiimit voivat mukauttaa ja parantaa kehitysprosessiaan.

Liiketoiminnan kannalta suurin etu CI:n käytöstä tulee ajansäästön myötä kun ongelmat pystytään löytämään ja ratkaisemaan riittävän aikaisin, mikä luonnollisesti auttaa vaatimuksiin pääsemisessä ja koodin laadun parantamisessa. 

Parhaan hyödyn saamiseksi, CI:tä tulisi tukea hyvät testiautomaatiotyökalut ja niiden myötä riittävä testiautomaation kattavuus.

Jatkuvan toimituksen prosessi antaa mahdollisuuden reagoida asiakastarpeeseen nopeammin. Pelkkä nopeus ei tee ketään autuaaksi vaan laadukkaat toimitukset nopealla syklillä tuovat kilpailuetua. Toiseksi, hyvin toimiva jatkuvan toimituksen prosessi lisää tuottavuutta.

03 — Käytäntö

Kun moninaiset, manuaaliset ja virheherkät toiminnot automatisoidaan ja  toistuvia tehtäviä vähennetään jää enemmän aikaa innovaatioille, luovuudelle ja arvonluonnille asiakkaan suuntaan. Tämä lisää tuottavuutta ja kun tuottavuus kasvaa, niin kasvaa myös kehittäjäkokemus. Tämä lisää onnellisuutta ja onnelliset hyvin toimivat tiimit lisäävät sitoutuneisuutta, niin yritykseen kuin asiakkaaseen.

Kysy lisätietoa

Juho Häyrynen

Juho Häyrynen

Head of Sales +358 50 542 4324 juho.hayrynen@valagroup.com

Etsi