Hyppää sisältöön

Urapolut ohjelmiston laadun parissa

Urapolut ohjelmistojen laadun parissa ja VALAssa

Ohjelmistojen laadun parissa on monia ilmeisiä ja vähemmän ilmeisiä urapolkuja. Käytännössä voit edetä tiettyyn suuntaan kuin juna tai vaikka vaihdella edestakaisin roolien välillä. 

Uran voi esimerkiksi aloittaa tutkivan testauksen parissa, kehittää sitten teknisiä taitoja testiautomaation saralla ja jatkaa tämän jälkeen johtamistaitojen oppimiseen ja siitä aikanaan testipäällikön tehtäviin. Ohjelmistojen laadun ja ohjelmistotestauksen alalla ei ole olemassa yhtä oikeaa, saati lopullista ja kaikille sopivaa reittiä.

VALAssa pyrimme aina auttamaan ihmisiä seuraamaan omia toiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Pyrkimyksemme on, että ihmiset voivat seurata omaa intohimoaan ja kokea työnsä merkitykselliseksi.

Mahdollisuuksia on paljon, ja erilaisia tapoja rakentaa uraa on lukemattomia. VALAlla voit tehdä sitä, mikä saa sinut innostumaan; meidän tehtävämme on luoda sinulle polku ja auttaa sinua seuraamaan sitä. 

Tämän sivun tarkoituksena on esitellä joitain yleisiä alamme urapolkuja ja herätellä inspiraatiota heille, jotka pohtivat alaa ohjelmistojen laadun parissa, sekä heille jotka miettivät, mihin ura alallamme voisi seuraavaksi kuljettaa.

Lyhyt tietopaketti muutamasta yleisestä urapolusta ohjelmistojen laadun alalla

1. Ohjelmistotestaajasta Testiautomaatioasiantuntijaksi

Ennen kaikkea tämä on vain yksi urasuuntaus, eikä välttämättä kaikille suositeltava “oikea” polku. Alla kuitenkin muutamia mahdollisia syitä, mitkä voivat motivoida seuraamaan tätä urapolkua:

 • Mahdollisesti korkeampi palkka
 • Työ on usein ”teknisempää”
 • Työ voi olla joiltakin osin monimutkaisempaa
 • Laajempi valikoima työkaluja ja teknologioita
 • Laajempi kokemus laadunvarmistuksen maailmasta helpottaa myöhemmin etenemistä uralla
 • Manuaalisen työn automatisointi voi olla merkityksellistä ja palkitsevaa

Käytännössä menestyäksesi tässä, eli siirtyäksesi manuaalisesta testauksesta testiautomaatioon, sinun tulee kehittää taitojasi monin tavoin. Tässä on kattava luettelo (satunnaisessa järjestyksessä) joistakin tärkeistä asioista, joita voi harkita oppimisen kannalta. Muistathan, että kaikkea tätä ei tarvitse oppia heti, jos koskaan!

 1. Ohjelmointikielet: Perehdy vähintään yhteen testiautomaatiossa yleisesti käytettyyn ohjelmointikieleen, kuten Python, Java, C# tai Ruby. 
 2. Testiautomaatiokehykset: Ota haltuun yksi tai useampia suosittuja testiautomaatiokehyksiä, kuten Robot Framework (lähes kaikkeen testiautomaatioon), Selenium WebDriver tai Playwright (verkkosovelluksille), Appium (mobiilisovelluksille) tai Cypress (verkkosovelluksille). 
 3. Web-sovellukset: Hanki tietoa verkkoteknologioista, kuten HTML, CSS ja JavaScript. Ymmärrä, miten verkkosovellukset rakennetaan, miten löydät ja vuorovaikutat verkkoelementtien kanssa sekä, miten käsitellä erilaisia vuorovaikutuksia ja tapahtumia.
 4. API-testaus: Opi testaamaan API-rajapintoja ja miten automatisoit API-testejä käyttämällä työkaluja kuten Robot Framework, Postman, REST Assured tai SoapUI.
 5. Testiautomaatiotyökalut: Tutustu suosittuihin testiautomaatio- ja CI/CD- työkaluihin, kuten Jenkins, TeamCity tai GitLab. Nämä työkalut ovat ratkaisevan tärkeitä automatisoitujen testien suorittamisessa ja hallinnassa järjestelmällisesti.
 6. Versiohallintajärjestelmät: Tutustu versiohallintajärjestelmiin, kuten Git, joiden avulla voit hallita koodimuutoksia, tehdä yhteistyötä tiimin jäsenten kanssa ja seurata muutoksia testiautomaatioprojekteissasi.
 7. Tietokannat: Ymmärrä perusasiat tietokannoista ja opi vuorovaikuttamaan tietokantojen kanssa käyttämällä SQL (Structured Query Language) -kieltä. Tämä tieto on arvokasta tietokantoihin liittyvien testien suorittamisessa tai testidataa asetettaessa.
 8. Jatkuva testaus ja DevOps: Opi ymmärtämään jatkuvan testauksen periaatteet ja DevOps-käytännöt. Perehdy käsitteisiin kuten jatkuva integrointi, jatkuva toimitus ja jatkuva käyttöönotto, jotta voit sovittaa testiautomaatiosi nykyaikaiseen ohjelmistokehitysprosessiin.
 9. Tutustu BDD:hen (behavior-driven development); voit vaikka olla se, joka esittelee BDD:n kehitystiimille ja saa kaikki innostumaan tästä laatulähtöisestä ohjelmistokehityksen tavasta.

Tähän urapolkuun ei ole selvää ohjeistusta, ja se voi toteutua monin eri tavoin. Tässä kuitenkin muutamia vinkkejä, miten se voisi onnistua:  

 • Päätä, että haluat seurata tätä urapolkua, ja kerro siitä kaikille tärkeille sidosryhmille (esim. esihenkilöllesi). Ole päättäväinen ja osoita, että olet vakavissasi.
 • Selvitä, onko sinun mahdollista löytää mentoria organisaatiostasi tai verkostostasi.
 • Yritä asettaa jonkinlainen aikataulu itsellesi, ja viesti siitä myös tärkeille sidosryhmille. Mikäli et tiedä kuinka aikataulu tulisi asettaa, pyydä rohkeasti apua. Yksi mahdollinen aikataulu voisi olla seuraavanlainen: Ensimmäiset kolme kuukautta omaksut teknologiat x ja y itsenäisesti. Tämän jälkeen saat oppia käytännön työssä kollegalta tai mentorilta muutaman kuukauden ajan. Kuuden kuukauden jälkeen voit aloittaa itsenäisen työskentelyn. 
 • Tämän jälkeen kyse on tiedon syventämisestä ja laajentamisesta eri teknologioiden osalta sekä substanssiosaamisen kerryttämisestä erilaisista teknologisista, ympäristöistä ja toimialoilta.

Esimerkiksi VALAlla palkkahaarukka tehtävänimikkeellä QA engineer on 2600-4150 €/kk. Kun taas Testiautomaatiokehittäjän palkkahaarukka on 2900-5350 €/kk.

Testiautomaation parissa työskentelyssä on toki omat hyvät ja huonot puolensa, mutta nämä ovat luonnollisesti täysin subjektiivisia. Tässä on joitakin syitä, miksi manuaalinen testaus voi olla kiinnostavampaa tai soveltua paremmin tietyille ihmisille, kuin testiautomaatio:

 1. Luovuus: Vaikka testiautomaatiokin vaatii paljon luovuutta, manuaalinen testaus tarjoaa testaajille vapauden tutkia sovellusta vapaasti, vuorovaikuttaa sen kanssa reaaliajassa ja käyttää luovuuttaan ongelmien löytämiseen. Testaajat pystyvät joustavammin kokeilla erilaisia skenaarioita, simuloida käyttäjien toimintaa ja ajatella luovasti, mikä voi tehdä testauksesta osallistavampaa.
 2. Vaihtelevat testiskenaariot: Manuaalisessa testauksessa käsitellään usein todellisia käyttötapauksia, joita voi olla haastavaa automatisoida. Tämä antaa testaajille mahdollisuuden ottaa huomioon eri käyttäjien näkökulmia, reunatapauksia ja harvinaisia skenaarioita, joita automatisoidut testit saattavat jättää huomioimatta. Tämä vaihtelu pitää työn mielenkiintoisena ja tarjoaa mahdollisuuksia kriittiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun.
 3. Muutoksiin sopeutuminen: Manuaalinen testaus antaa testaajille mahdollisuuden sopeutua nopeasti sovelluksen tai projektin vaatimuksiin. Testaajat voivat helposti muokata testitapojansa, tutkia uusia ominaisuuksia ja mukauttaa testitapauksia reaaliaikaisen palautteen ja muuttuvien projektitarpeiden perusteella. Tämä työn dynaaminen luonne voi tuoda jännitystä ja uutta energiaa tekemiseen.
 4. Subjektiivinen arviointi: Tietyt testauksen osa-alueet, kuten käyttökokemus, käytettävyys ja visuaalinen suunnittelu, edellyttävät subjektiivista arviointia. Manuaalinen testaus antaa testaajille mahdollisuuden tarjota subjektiivista palautetta ja arviointia asiantuntemuksensa pohjalta. Tämä inhimillinen osa työstä voi tehdä siitä osallistavampaa ja palkitsevampaa.
 5. Välitön palaute ja vuorovaikutus: Manuaalinen testaus tarjoaa välitöntä palautetta, kun testaajat havainnoivat sovelluksen käyttäytymistä testien suorittamisen aikana. Testaajat voivat vuorovaikuttaa sovelluksen kanssa reaaliajassa, tehdä havaintoja ja kirjata muistiinpanoja. Tämä välitön palautesykli voi olla tyydyttävää ja helpottaa nopeaa ongelmien tunnistamista ja ratkaisua.

Palkka nousee kun kehityt

VALAssa palkkasi nousee kun kehityt Testiautomaatioasiantuntijaksi. Lue meillä työskentelystä lisää urasivuiltamme ja hae!

2. Ohjelmistotestaajasta QA leadiksi tai Testauspäällikköksi

Tämä on melko tyypillinen urakehityspolku, jossa edetään kohti hallinnollisempia tehtäviä. Tämänkaltaisen urakehityksen mukana tulee enemmän hallinnollisia tehtäviä ja vastuuta, yleensä korkeampi palkka ja usein myös enemmän vapautta suunnitella työtä (testausta) omien mieltymysten mukaan.

Kehittääksesi itseäsi ja taitojasi tullaksesi QA leadiksi tai testipäälliköksi, harkitse seuraavia askelia ja osa-alueita (muista, ettei sinun odoteta heti, tai ehkä koskaan, hallitsevan tätä kaikkea!):

 1. Kehitä teknisiä testaustaitoja: Vaikka tehtäviin kuuluu vähemmän käytännön testausta, on tärkeää ymmärtää testaamisen periaatteet ja tekniikat hyvin. Pysy ajan tasalla ohjelmistotestauksen uusimmista suuntauksista, tutustu erilaisiin testausmenetelmiin ja laajenna tietämystäsi testaustyökaluista ja -kehyksistä.
 2. Kehitä johtamis- ja viestintätaitoja: Näissä tehtävissä tarvitaan vahvoja johtamis- ja viestintätaitoja. Panosta kykyjesi kehittämiseen tiimien johtamisessa, motivoimisessa ja innostamisessa. Paranna viestintä- ja vuorovaikutustaitojasi, jotta voit kommunikoida tehokkaasti sidosryhmien kanssa, edistää keskusteluja ja ohjeistaa testaustiimiä tehokkaasti.
 3. Hanki projektinhallinnan osaamista: Syvennä tietämystäsi projektinhallinnan menetelmistä, kuten ketteristä menetelmistä, Scrumista tai Vesiputousmallista. Opiskele projektisuunnittelua, resurssien allokaatiota, riskienhallintaa ja aikataulutusta. Kehitä taitojasi projektisuunnitelmien luomisessa ja hallinnassa, edistymisen seurannassa.
 4. Hanki liiketoiminta- ja toimialatietoa: Testauspäällikkönä tai Test leadina on tärkeää ymmärtää liiketoiminnallinen konteksti, missä toimitaan. Tämä mahdollistaa testaustoimenpiteiden tehokkaan sovittamisen liiketoiminnan tavoitteisiin.
 5. Kehitä tiiminhallintataitoja: Opettele tiiminhallintataitoja, kuten tiimin rakentaminen, mentorointi ja suorituksen arvioiminen sekä palautteen anto. Ymmärrä tiimin jäsenten vahvuudet ja heikkoudet, jotta voit määrätä tehtäviä sen mukaisesti ja tukea heidän ammatillista kasvuaan. 
 6. Korosta laadunvarmistuskäytäntöjä: Laajenna tietämystäsi laadunvarmistuksen alueella yli pelkän testauksen. Syvenny laatujärjestelmiin, prosessien parantamismenetelmiin ja ohjelmistokehityksen elinkaaren malleihin. Hanki ymmärrys siitä, miten laadunvarmistus integroituu muihin kehityskäytäntöihin ja miten voit edistää laatualoitteita organisaatiossasi.
 7. Paranna ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaitoja: Testauspäällikkönä tai Test leadina kohtaat erilaisia haasteita ja teet kriittisiä päätöksiä. Kehitä ongelmanratkaisutaitojasi harjoittelemalla analyyttistä ajattelua, juurisyyanalyysiä ja riskien arviointia. Vahvista päätöksentekokykyäsi ottamalla huomioon useita näkökulmia, keräämällä asiaankuuluvaa tietoa ja arvioimalla mahdollisia tuloksia.
 8. Pysy ajan tasalla alan trendeistä: Panosta jatkuvasti ammatilliseen kehittymiseesi ja seuraa tarkasti alan trendejä, uusimpia teknologioita ja parhaita käytäntöjä.
 9. Hanki relevantteja sertifikaatteja: Kannattaa harkita sertifikaattien hankkimista testauksen, laadunvarmistuksen tai projektinhallinnan alalla. Sertifikaatit, kuten ISTQB (International Software Testing Qualifications Board), voivat vahvistaa uskottavuuttasi ja todistaa asiantuntemustasi.

Muista, että Testauspäälliköksi tai QA leadiksi kehittyminen on jatkuva matka. Ole aktiivinen ja etsi kasvumahdollisuuksia, tartu haasteisiin ja satsaa ammatilliseen kehittymiseesi.

Myös tämä urapolku voi tapahtua monin eri tavoin. Tässä kuitenkin muutamia vinkkejä, miten se voisi onnistua (huomautus: tämä ei ole virallinen VALAn urapolku, vaan yleisiä vinkkejä):

 • Päätä, että haluat seurata tätä urapolkua, ja kerro siitä kaikille tärkeille sidosryhmille (esim. esihenkilöllesi). Ole päättäväinen ja osoita, että olet vakavissasi.
 • Yritä asettaa jonkinlainen aikataulu ja viesti siitä myös tärkeille sidosryhmille. Mikäli et tiedä kuinka aikataulu tulisi asettaa, pyydä rohkeasti apua. Yksi mahdollinen aikataulu voisi olla seuraavanlainen: Ensimmäiset kolme kuukautta omaksut teknologiat x ja y itsenäisesti. Tämän jälkeen saat oppia käytännön työssä kollegalta tai mentorilta muutaman kuukauden ajan. Kuuden kuukauden jälkeen voit aloittaa itsenäisen työskentelyn. 
 • Tämän jälkeen kyse on enemmän tiedon syventämisestä ja laajentamisesta eri teknologioiden osalta sekä substanssiosaamisen kerryttämisestä erilaisista teknologisista ympäristöistä ja toimialoilta.

Kun siirryt toteuttavasta roolista enemmän johtavaan ja suunnittelevaan rooliin, voit odottaa vastuiden kasvavan. Todennäköisesti pääset työskentelemään enemmän muiden ihmisten kanssa ja sinulle tulee myös johtamisvastuuta.

Tämä urakehitys heijastuu myös palkkaasi. Esimerkiksi VALAlla palkkahaarukka tehtävänimikkeellä QA engineer on 2600-4150 €/kk, kun taas QA leadin palkkahaarukka on 4150-5150 €/kk.

On tärkeää huomata, että QA Leadin tai Testauspäällikön roolit sisältävät yleensä huomattavasti enemmän vastuuta kuin Ohjelmistotestaajan rooli. Vastuu puolestaan voi tuoda mukanaan stressiä ja työmääräsi saattaa kasvaa.

Muutamia VALAlaisten uratarinoita inspiraatioksi

Eetun polku ohjelmistotestaajasta QA leadiksi

Marin polku tuotetalosta konsultiksi

Veeran polku ohjelmistotestaajaksi ja testiautomaatioasiantuntijaksi

Arthurin polku testiautomaatioasiantuntijasta ohjelmistokehittäjäksi

Ura VALAssa

Ura VALAssa tarkoittaa mielekästä ja monipuolista työtä, kehittymistä, itsensä haastamista, ystäviä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Voit odottaa näitä asioita ja niitä sinulta vaaditaan, jos päätät liittyä joukkoomme. Jos koet, että nämä työn osa-alueet ovat sinulle merkityksellisiä, lue lisää urasivultamme!

Etsi