Hyppää sisältöön

Kulttuuri

VALAn kulttuuri

VALAn kulttuuria on vaikea tiivistää yhteen määritelmään, koska se koostuu vähintään yhtä monesta osasta, kuin meitä VALAlaisia on talossa. Olemme kuitenkin tehneet tietoisen päätöksen pitää kiinni meille tärkeistä arvoista ja käytännöistä. Nämä arvot vaikuttavat työkulttuuriimme, ilmapiiriin ja kaikkeen tekemiseen. VALAn kulttuuri on enemmän kuin inspiroiva lainaus näytönsäästäjän tai hiirimaton päällä. VALAn kulttuuri on yhdistelmä tekoja, asenteita ja ihmissuhteita, ja ripaus idealismia.

Merkityksellisyys onnellisuuden ytimessä

Useamman vuoden ajan VALAn visio oli olla onnellisin yritys vuoteen 2020 mennessä. Vuonna 2020 työtyytyväisyytemme oli ennätyslukemissa ja eNPS tuloksemme toimialan parhaita, lisäksi voitimme Tuntopalvelun menestyneimmän työnantajabrändin (erityismaininnat parhaasta johtamisesta ja läpinäkyvimmästä työnantajabrändistä) palkinnon. Tunsimme saavuttaneemme merkkipaalun. Kuitenkin, jotain puuttui.

Onnellisuuden metsästys absoluuttisena tavoitteena ei johda hyviin tuloksiin, osittain siksi, koska onnellisuus ei ole staattinen tavoite. Jos onnellisuuden tavoittelemiseen suhtaudutaan liian tosissaan, voi se johtaa jopa päinvastaisiin vaikutuksiin. Lisäksi, onnellisuutta on lähes mahdotonta, saati hyödyllistä mitata tai vertailla.

Näin ollen päädyimme päivitettyyn tavoitteeseen – meidän tehtävä työnantajana on tarjota työkalut ja ympäristö, joiden avulla VALAlaiset voivat olla niin onnellisia kuin mahdollista, jos he näin haluavat.

Tämän muutoksen myötä vaihdoimme strategiamme focusta ihmisten yksilöllisestä onnellisuudesta työn ja elämän merkityksellisyyteen. Tiedostamme kyllä, että tässä puhutaan todella isoista asioista ja haaste on suuri, mutta etenemme askel askeleelta ja tärkeintä on tehdä parhaansa.

Se mikä on kullekin ihmiselle merkityksellistä, vaihtelee suuresti. Tämän johdosta VALA toimiikin työnantajana nimenomaan sparraajana ja mahdollistajana; meidän tehtävä ei ole kertoa ihmisille mikä on merkityksellistä, vaan auttaa heitä löytämään se itse ja heitä sen tavoittelussa.

VALAn arvot

Empatia on ollut VALAn kulttuurin selkäranka alusta asti. Tästä saamme kiittää pitkälti toimitusjohtajaamme Samia, jonka ihmisläheinen johtamistyyli on ajansaatossa muokkautunut koko yrityksen kulttuuriksi.

Toistemme empaattinen kohtelu tulee meillä lihasmuistista, kuin itsestään. Kuitenkin, kun silloin tällöin kipinät ja ärräpäät lentelevät, on luontevaa muistuttaa ihmisiä empatiasta, ja niin toisia kunnioittava ilmapiiri palautuu nopeasti tulenkatkuisiinkin tilanteisiin. Lämpimän yhteishengen ja toistemme kunnioittamisen lisäksi empatia ruumiillistuu VALAssa myös esimerkiksi tasa-arvon ja monimuotoisuuden tavoittelemisena.

VALA on itseohjautuva organisaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on matala (ellei olematon) hierarkia ja ihmiset johtavat itse itseään. Tämäntyyppinen organisaatiomalli ei ainoastaan tuo vapautta, se myös vaatii yksilöiltä todella paljon. Siksi toistemme tukeminen onkin piirre jota vaaditaan kaikilta VALAlaisilta. VALAssa ihmiset päättävät itse mihin suuntaan he uraansa vievät, minkälaisissa projekteissa he työskentelevät ja millä tavalla he haluavat vaikuttaa VALAn kulttuuriin. Autonomia tuo mukanaan myös fail fast -asenteen, mikä rohkaisee itsensä haastamiseen, psykologisesti turvallisessa ympäristössä.

Ilman ekologista kestävyyttä ei ole sosiaalista tai taloudellista kestävyyttä. Siksi pyrimmekin jättämään mahdollisimman pienen negatiivisen vaikutuksen ympäristöömme. Lisäksi kestävät arvot vaikuttavat siihen minkälaista työtä päätämme tehdä ja kenen kanssa teemme yhteistyötä. VALAn pienet toimet kuten lihaton toimisto, VALAn työntekijöiden ja työhaastatteluissa käyneiden vuosittaisen hiilijalanjäljen kompensoiminen tai kaiken materian hankkimisen
minimoiminen ovat hyvä alku mutta ne eivät vielä riitä. Koska ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen jatkavat kulkuaan, tulemme varmasti pitämään kestävyyden teemat pinnalla niin pitkään kun tämä yritys on olemassa.

Läpinäkyvyys tarkoittaa avoimuutta ja rehellisyyttä kysymysten äärellä, sekä ennen kaikkea asioiden avaamista kysymysten välttämiseksi. Läpinäkyvyys perustuu vastavuoroiseen luottamukseen, mikä tekee siitä tärkeän arvon nimenomaan VALAn kaltaisissa itseohjautuvissa organisaatioissa. VALAssa läpinäkyvyydellä tarkoitetaankin myös sitä, että kaikki ihmiset otetaan mukaan päätöksentekoon aina pienistä asioista yrityksen strategiaan asti.

Alamme kehittyy niin vauhdikkaasti, että omasta oppimisesta on todella tärkeää huolehtia. VALAssa tiedämme ettemme tule koskaan olemaan osaajina valmiita. Sen sijaan, pyrimme jatkuvasti kyseenalaistamaan totutut toimintatapamme sekä pysymään uteliaana uusille asioille, teknologioille ja työskentelytavoille.


Tavoitteemme on löytää ja herätellä ihmisten sisäisiä motivaatiotekijöitä, ja tällä tavoin vaikuttaa yksilöiden intoon kehittää itseään. Uskomme, että nykypäivän työelämässä oppiminen tapahtuu innostumisen ja uteliaisuuden kautta, ei missään nimessä pakollisia kursseja suorittamalla. Uteliaisuutta seuraava innostuminen ja lopulta uuden oppiminen on omiaan kehittämään työn merkityksellisyyttä.

Lue lisää miten arvomme vaikuttavat päivittäiseen elämäälle VALAssa, täältä.

Life Quality Management- työkalu

Uskomme, että työhyvinvointia ei voi erottaa “muusta” hyvinvoinnista. Siksi kehitämmekin VALAssa hyvinvointia kokonaisuutena, joka kattaa kaikki elämän osa-alueet. Life Quality Management-mallimme tarjoaa yksilöille joustavan ja autonomisen tavan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Kun teemme päätöksiä päivittäiseen työhön, hyvinvointiin tai vaikka työsuhde-etuihin liittyen, hyödynnämme aina LQM-mallia varmistaaksemme, että tehdyt päätökset sopivat kulttuuriimme ja vahvistavat ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Ammatillinen draivi

  1. Arvostus ja vaikuttaminen
  2. Merkityksellinen työ
  3. Ammatillinen kehittyminen

Henkinen energia

  1. Vapaa-aika ja lomat
  2. Palautuminen, unelmat ja harrastukset
  3. Perhe ja ystävät

Fyysinen hyvinvointi

  1. Terveys
  2. Aktiivisuus
  3. Ravinto ja lepo

VALAn yhteisöt

Meille on erittäin tärkeää varmistaa, että se valtava osaamisen ja tiedon määrä, mikä VALAssa on, tulee jaetuksi mahdollisimman tehokkaasti yksilöiltä yhteisölle. Lisäksi toistemme motivoiminen, ja niin emotionaalisen kuin teknisen tuen tarjoaminen toisillemme on tärkeää.

Työskentelemme kuitenkin monissa eri paikoissa ja joskus myös eri aikoina, mikä asettaa luonnolliset haasteensa yllä mainituille tavoitteille. Tätä haastetta ratkaisemaan olemme kehittäneet VALAn yhteisöt. Yhteisömme kokoavat yhteen ihmisiä, jotka jakavat samoja mielenkiinnon kohteita. Yhdessä he sitten tekevät mitä he yhdessä päättävät tehdä, useimmiten kuitenkin jotain ammatilliseen kehittymiseen liittyvää.

Alla lyhyet esittelyt jokaisesta yhteisöstämme. Näistä linkeistä löydät lisäksi blogisarjamme, missä kerromme konkreettisesti mitä eri yhteisöissä tehdään ja miksi: part 1, part 2 and part 3.

QA-hub on QA:n ympärille rakennettu yhteisö: Yhteisön tavoitteena on tarjota ammattimaista tukea ja ”tiimiä” kaikille laadunvarmistuksesta kiinnostuneille VALAlaisille. Käytännössä toiminta koostuu tapahtumista, kuten työpajoista ja seminaareista, keskustelukanavasta, päivittäisestä tuesta jne.

Oletusarvoisesti yhteisö koostuu testauksen ja testauksenhallinnan parissa työskentelevistä VALAlaisista, mutta periaatteessa yhteisöön ovat tervetulleita kaikki muutkin, riippumatta siitä, minkä parissa työskentelee.

Devs on VALA:n ohjelmistokehittäjien rakentama yhteisö: Yhteisön tavoitteena on tarjota ammattimaista tukea kaikille, jotka haluavat kehittyä VALA:n ohjelmistokehityksen parissa. Käytännössä toiminta koostuu tapahtumista, kuten työpajoista ja seminaareista, keskustelukanavasta, päivittäisestä tuesta jne.

Oletusarvoisesti yhteisö koostuu ohjelmistokehityksessä työskentelevistä VALAlaisista, mutta periaatteessa yhteisöön ovat tervetulleita kaikki muutkin, riippumatta siitä, minkä parissa työskentelee.

BizzCult yhteisö luotiin ylläpitämään VALAn läpinäkyvyyttä sekä mahdollistamaan kaikkien osallistamisen yrityksen päätöksentekoon, liittyen sekä liiketoimintaamme, että kulttuuriimme. Tarkoituksemme on jakaa ajatuksia ja ideoita, mutta ennen kaikkea löytää ratkaisuja konkreettisiin haasteisiin tai tehdä päätöksiä konkreettisista asioista. Meillä on esimerkiksi ollut workshopeja/tapaamisia seuraavista aiheista: VALAn työsuhde-edut, viimeisimmät talousluvut ja niiden läpikäyminen, VALAn arvojen toteutuminen arjessa sekä VALAn myyntitiimin toiminnan avaaminen.

Automaatio kokoontuu keskustelemaan ja työpajailemaan automaatioon liittyvistä aiheista: Yhteisön tavoitteena on tarjota ammattitaitoista tukea ja ”tiimiä” kaikille automaatiosta kiinnostuneille VALAlaisille. Käytännössä toiminta koostuu tapahtumista, kuten työpajoista ja seminaareista, keskustelukanavasta, päivittäisestä tuesta jne.

Oletusarvoisesti yhteisö koostuu testiautomaation parissa työskentelevistä VALAlaisista, mutta periaatteessa yhteisöön ovat tervetulleita kuka tahansa, riippumatta siitä, minkä parissa työskentelee.

Smooth interactions yhteisön työpajat käsittelevät työelämän taitoja, kanssakäymistä, ihmisten käyttäytymistä ja työn ja vapaa-ajan tasapainoa. Yhteisölle tärkeitä aiheita ovat mm. Mentorointi, itseohjautuvuus, itsensä ja muiden ymmärtäminen, konsultointitaidot, tiimityö ja yhteistyö sekä konfliktien ratkaiseminen. Smooth interactions yhteisön päämäärä on ylläpitää ja edelleen kehittää VALAn empaattista ja autonomista kulttuuria.

Ura VALAssa

Ura VALAssa tarkoittaa kiinnostavaa, monipuolista ja itseohjautuvaa työtä, jaettuja arvoja, hienoja ihmisiä, epäonnistumisia ja onnistumisia, ja kaikesta tästä oppimista. Jos nämä asiat kuulostavat sinulle merkityksellisiltä, lue lisää urasivultamme ja hae meille töihin!

VALAsta VALAlaisilta

Esa

test lead

“Olin seurannut VALAa jo useita vuosia ennen kuin tulin tänne töihin. Joskus mietin, olikohan kaikki lukemani ihan totta. Esimerkiksi onnellisuuden visio ja mahdollisuus valita omat projektit. No, nyt voin kertoa, että kyllä tuo kaikki pitää paikkansa. Tunnelma talossa on ollut erittäin positiivinen, vastaanottava ja tukeva ensimmäisestä päivästä alkaen.”

Bardhyl

TEstiautomaatiokehittäjä

”VALAlla työskentely on tarjonnut minulle kaikkea mitä kaltaisena nuori ja tavoitteellinen ihminen tarvitsee, haastavia projekteja ystävällisessä ja inhimillisessä ympäristössä.”

Alessandro

Ohjelmistokehittäjä

“Yksi VALAn suurimmista vahvuuksista on keskittyminen ihmisiin ihmisinä, ei vain työntekijöinä. Toinen mielestäni merkittävä asia on henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen. Uskon, että ammatillisen kehittymisen kannalta VALA on yksi parhaista paikoista alallamme.”

Mika

Testauspäällikkö

”Täällä arvostetaan ihmisiä ja jokaisen hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelua ei ole vain kerran vuodessa vaan se on jatkuvaa vuorovaikutusta esimiehen ja työtekijän välillä. Olen ollut tyytyväinen, että olen saanut olla osana hienosti menestyvää ja vauhdilla kasvavaa yritystä.”

Jan

Testiautomaatiokehittäjä

“Valitsin VALAn työnantajakseni ensisijaisesti yrityskulttuurin vuoksi. On ollut ilo huomata, miten VALAn kulttuuri ja arvot eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan näkyvät ihan jokapäiväisessä tekemisessä. VALA tuntui itselleni heti kuin kodilta ja ihmiset ovat olleet mahtavia. Toiveitani projektien suhteen ja tavoitteitani ammatillisessa kehittymisessäni kuunnellaan unohtamatta omaa hyvinvointiani. VALAlla ihmiset ovat todella prioriteetti numero yksi.”

Juha

Testiautomaatiokehittäjä

“VALAlaiset ovat ensimmäisestä päivästä asti saaneet minut tuntemaan itseni todella tervetulleeksi. Alusta asti minulle on ollut selvää, että ihmisten kiinnostuksen kohteita ja tunteita todella arvostetaan täällä. Lisäksi toimistolla on hauska ja rento tunnelma, ja kollegat ovat ystävällisiä.”

Etsi