Hyppää sisältöön

Laatulähtöinen ohjelmistokehitys

01 — Ongelma:

Digitaalisten palveluiden laatu heijastuu suoraan yrityksen brändiin. Huono laatu johtaa huonoon asiakaskokemukseen ja tämä taas negatiiviseen brändivaikutukseen.

Kiiltävän kaunis, huippuominaisuuksilla ryyditetty softa ei enää vuonna 2022 missään nimessä riitä, eikä se ole myöskään onnistumisen tärkein kriteeri. Onnistuneen softan tärkein kriteeri on sen laatu. Piste.

Ei myöskään riitä, että laatu on hyvää tärkeimmissä kanavissa. Digitaalisten palveluiden laatu pitää olla sama kaikissa kanavissa.

02 — Ratkaisu:

VALA on suomen suurimpia  yksinomaan laatuun fokusoituneita yrityksiä. Tekemällä kanssamme töitä ohjelmistokehityksen saralla, organisaatiosi saa käyttöön koko VALAn laatupolun. Tai jos tähän ei ole tarvetta, tarjoamme toki myös “ihan vain” ohjelmistokehitystä.

VALAn laatupolun ytimessä on laadun määrittely organisaation arvoihin kuuluvaksi ydintekijäksi. Kaikkien organisaation ihmisten tulisi keskittyä asiakaskokemuksen kehittämiseen, ja kuten kaikki tiedämmme, softan laatu korreloi suoraan asiakaskokemuksen kanssa. 

VALA Quality Path

VALAn ohjelmistokehittäjät tuovat mukanaan aina aimo annoksen laatuajattelua ja laatukulttuuria. VALAn laatupolkuajattelu on iskostettu asiantuntijoihimme ja siten organisaatiosi saa laadukkaan softan lisäksi sparrausta myös itse laatukulttuurin johtamiseen.

03 — Käytäntö:

Laatulähtöisessä ohjelmistokehityksessä tärkeää on muun muassa aloittaa mahdollisimman aikaisin, kehittää laatua systemaattisesti, ottaa omistajuutta laadusta ja muistaa myös luovuuden merkitys.

Ohjelmiston laatu ei kuitenkaan ole jotain mikä tapahtuu tietyssä hetkessä ja paikassa. Laatu on paljon enemmän kuin työkaluja, metodeja ja bugiraportteja. Laatu on mielentila, se on avain digitaaliseen transformaatioon. Tämän johdosta kaikkien organisaatiossa pitäisi osallistua laadun tekemiseen.

VALAn laatulähtöisen ohjelmistokehityksen neljä kulmakiveä


Määrittely

Määrittely on tärkeää, koska se muodostaa yhteisymmärryksen kehittäjien ja muiden osapuolien välille; mitä pyritään tekemään ja miten paljon resursseja (aikaa ja/tai rahaa) sen tekeminen vaatii.

Hyvän määrittelyn kirjoittaminen voi olla haastavaa. Laatumäärittelyn kirjoittaminen vaatii ymmärrystä liiketoiminnasta (tai prosessista) ja teknologian pystyvyydestä sekä rajoitteista. Lisäksi tarvitaan erinomaista kommunikointikykyä, jotta kaikki saadaan viestittyä ymmärrettävästi niin projektin teknisille asiantuntijoille kuin liiketoiminnan päätöksentekijöille.

Hyvä määrittely on selkeä, helppo ymmärtää ja merkityksellinen kaikille osapuolille. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kolmas osapuoli arvioi määrittelyn varmistaakseen, että kaikki vaatimukset: 

  • Ovat ymmärrettäviä
  • Pysyvät projektin scopen rajoissa
  • Ovat toteuttamiskelpoisia
  • Ovat testattavia
  • Ovat priorisoitavissa

Design

Ohjelmistosuunnittelu muuttaa vaatimukset suunnitelmiksi. Hyvä suunnittelu vaatii luovuutta, kokemusta, teknistä osaamista ja ennen kaikkea sitoutumista laatuun. Miksi? Koska jos laatu pettää jo tässä vaiheessa projektia, ei lopputulos tule olemaan millään muotoa tyydyttävä.

Hyvä suunnittelu taas johtaa parempaan laatuun ja tuottavuuteen. Laadunvarmistus suunnitteluvaiheessa varmistaa että suunnitelma on mahdollista toteuttaa. Lisäksi se pitää huolen, että kaikilla osapuolilla on yhteisymmärrys tavoitetilasta, ennen kuin koodia aletaan kirjoittamaan. Huolelliseen suunnitteluun käytetty aika/resurssit otetaan usein moninkertaisena takaisin kun itse koodausvaiheessa vältetään ylimääräiset työt.

Koodaaminen

Laadukasta, puhdasta koodia ei synny vahingossa. Se vaatii kehittäjiltä intohimoa ja sitoutumista yhdessä asetettuja tavoitteita kohtaan. Ohjelmoida voi monella tapaa mutta meidän mielestämme hyvä laatu syntyy peruasioiden äärellä kuten:

  • Pidä koodi yksinkertaisena
  • Älä ylisuorita
  • Älä koita keksiä pyörää uudelleen
  • Muista jatkuva yksikkötestaus vaatimuksia vasten

Luonnollisesti yllä mainitut ovat vain vuoren huippu, tai pikemminkin pohja, mutta jos näitä ei toteuta, on vaikea lähteä kehittämään muita laadukkaan koodauksen osa-alueita. 

Testaus

Testaus on ehkä väärinymmärretyin ja aliarvostetuin osa ohjelmistokehitystä. Usein kun bugeja löytyy, syytetään testaamista. Todellisuudessa kolme ensimmäistä laadun kulmakiveä eivät ole saavuttaneet laadun tavoitteitaan ja testaus vain huolehtii, etteivät loppukäyttäjät pääse näkemään tätä.

Testaus pitäisi saada pois putken päästä ja integroiduksi osaksi kehitysprosessia. Onnistunut testaus on virheiden/bugien löytämistä, jotta ne voitaisiin korjata. Tämä vaatii testauksen strategiaa, testisuunnitelmia, dokumentointia sekä ympäristön ja datan valjastamista testaukselle otolliseksi. 

Laatulähtöisen ohjelmistokehityksen referenssejämme

Kysy lisätietoja

Juho Häyrynen

Juho Häyrynen

Head of Sales +358 50 542 4324 juho.hayrynen@valagroup.com

Etsi