fbpx
 

VALA FAQ

 
 

VALA FAQ

Vaikka meillä on täällä sivuillamme paljon tietoa, saamme silti työhaastatteluissa lähes aina tarkentavia kysymyksiä. Tämä on hienoa, sillä se kertoo, että hakijoita aidosti kiinnostaa! Kuitenkin, halusimme tuoda tätä haastatteluissa monesti esiin tulevaa informaatiota myös tänne sivuillemme.

Tarkoituksena tässä on toki helpottaa päätöstä hakea meille töihin, mutta myös edistää läpinäkyvyyden kulttuuriamme. Kuten aina, kerromme asiat miten ne oikeasti ovat, emmekä pelkää kertoa negatiivisista asioista.

Olemme toistuvasti saaneet kuulla työntekijöidemme yllättyneen siitä, että VALA on vastannut heidän saamaansa kuvaa niin hyvin. Tätä haluamme vaalia jatkossakin.

Projektit

1Saako VALAssa tosiaan itse valita omat projektit?

Pyrimme aina mahdollistamaan, että ihmisellä on valittavanaan useita projekteja ja tässä monesti myös onnistumme. Tiedämme VALAlaisten projektitoiveet ja etsimme niihin vastaavuuksia. Emme käytä aikaa projektimahdollisuuksiin, mitkä eivät vastaa VALAlaisen toiveita.

Joskus vaihtoehtoja ei ole kuin yksi, ja tällöin “projektin valinta” ei luonnollisesti toteudu. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että VALAssa ei koskaan tarvitse mennä projektiin mikä ei tunnu mieluisalta. Siis jos on pöydällä vain yksi mahdollisuus, mutta se ei nappaa, jatkamme etsimistä!

2Miten pitkiä projektit ovat yleensä?

Projektien kestot vaihtelevat suuresti. Joskus teemme esimerkiksi POC:eja (Proof of Concept), jotka voivat kestää vaikka vain joitakin viikkoja. Toisessa ääripäässä pisimmät projektit ovat viiden vuoden luokkaa. Keskimääräinen projektin kesto on kuitenkin 6-18 kuukautta.

3Minkälaisia asiakkuuksia VALAssa on?

Asiakkamme edustavat erilaisia toimialoja ja kokoja. Pienimmät ovat startupeja ja suurimmat Suomen suurimpia yhtiöitä. Toimialoista vahvimmin edustettuina ovat: finanssi, telecom, media, peliala sekä teollisuus.

4Onko projekteissa yleensä tiimejä VALAlta vai enemmän yksittäisiä tekijöitä?

Tämäkin vaihtelee. Toisessa ääripäässä ovat MTV:n kaltaiset asiakkaat, missä vastaamme yksin tietystä kokonaisuudesta ja meillä on iso tiimi. Toisessa päässä on sitten myös jonkin verran asiakkuuksia, missä on ainoastaan yksi VALAlainen. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa kaikissa asiakkuuksissa on useampia VALAlaisia.

5Työskentelettekö omalla toimistolla vai asiakkailla?

Suuri osa VALAlaisista työskentelee asiakkaiden tiloissa tai etänä siellä, missä parhaaksi kokevat. Tätä kirjoittaessa syksyllä 2020 olemme kaikki etätöissä pandemian johdosta. Toimistollamme Erottajalla on kaksi kerrosta. Toisessa on rennommat, paremmin tiimityöhön sopivat tilat, ja toisessa sitten itsenäiseen työskentelyyn sopivat tilat. Ennen pandemiaa toimistolla työskenteli noin 10-20 henkilöä päivittäin. VALAn hallinnon tiimi työskentelee toimistoltamme käsin (tosin suurin osa tekee jonkin verran myös etätöitä).

Palkka ja edut

1Onko teillä hyvät palkat :D?

Hyvä kysymys. Olemme tutkineet asiaa paljon ja käsityksemme on, että muihin alamme vastaaviin yrityksiin verrattuna meillä on vähintään yhtä hyvät, ellei jopa paremmat palkat. Palkka on tietysti hyvin tilanneriippuvainen asia. Esimerkiksi, uskomme vakaasti, että meillä on yleisesti alamme keskivertoa osaavampia työntekijöitä (joskin tämäkin on toki hyvin tilanneriippuvaista), ja tällöin myös palkkojen pitäisi olla keskimäärin muita korkeampia.

Teknisten asiantuntijoiden osalta keskipalkkamme 2020 syyskuussa on 4457€ ja mediaanipalkkamme vastaavasti 4579€.

2Mitä etuja VALAlla on?

Olemme päivittämässä työsuhde-etujamme vuonna 2021. Tarkoitus on tehdä mallista enemmän henkilökohtainen, tarkoittaen, että jokaisella on enemmän valinnanvaraa sen suhteen mitä etuja haluaa. Päivitämme uuden mallin tänne kun se on päätetty. Vielä toistaiseksi voimassa olevan ohjelman mukaan tarjoamme mm.:

 • Henkilökohtaisen koulutusbudjetin
 • Lounas-, virike-, ja puhelinedut
 • Personal trainer palvelut
 • Kompensoimme puolestasi keskimääräistä suomalaista hiilijalanjälkeä vastaavat vuosipäästöt
 • Mahdollisuuden tehdä etätöitä Espanjan toimipisteeltämme käsin
 • Mahdollisuuden lastenhoitoon mikäli lapsesi sairastuu
 • Laaja työterveys
3Miten palkka määräytyy VALAssa?

Olemme juuri tarkastamassa myös palkkamalliamme. Haluamme tarjota kaikille tasavertaisen ja reilun, sekä entistä selkeämmän palkkamallin. Työstämme asiaa parhaillaan ja päivitämme tänne kun on konkreettista päivitettävää. Tällä hetkellä palkat määräytyvät seuraavien kriteerien mukaan:

Rooli, eli mitä teet työksesi (esimerkiksi ohjelmistoarkkitehti tai tutkiva testaaja)

Kompetenssi, eli miten hyvä olet tässä työssä (tässä ei katsota kokemusta vuosissa vaan sitä, miten hyvin suoriudut erilaisista tehtävistä).

Asenne, eli miten hyvä asenne sinulla on kollegoita, yritystä ja itse työtä kohtaan.

Arvot, eli miten noudatat VALAn arvoja työssäsi.

Näiden peruskriteereiden lisäksi, palkkaa voi nostaa osoittamalla:
aktiivisuutta, positiivisuutta, toisten kunnioittamista sekä motivaatiota itsensä kehittämiseen.

4Onko valassa sitouttamisohjelmaa?

Tällä hetkellä on. Olemme toteuttaneet kahtena vuonna peräkkäin sitouttamisohjelman mukaisen optiokierroksen ja juuri nyt syksyllä 2020 on menossa kolmas optiokierros. Nykyinen sitouttamisohjelma luotiin kolmeksi vuodeksi ja nyt on siis aika miettiä seuraavaa askelta. Seuraavaa ohjelmaa ei ole vielä suunniteltu ja siksi emme voi siitä mitään luvata tässä hetkessä, mutta aikomuksemme on kuitenkin jatkaa sitouttamista, tavalla tai toisella.

Kollegat

1Minkälaisia osaajia teillä on?

Osaajia meillä on monenlaisia, kaikkia liiketoiminnan osaajasta ohjelmistokehittäjään yhdistää yksi tekijä, eli vahva fokus laatuun kaikessa tekemisessä.

Syksyllä 2020 meitä on yhteensä yli 110. Tästä 17 osaajaa tekee VALAlla töitä freelancerina. Meillä kuitenkin kaikki ovat osa VALA perhettä, joten kohtelemme kaikkia samalla tavalla VALAlaisina, oikeastaan ainoat erot ovat taloudellisissa kannustimissa (palkka/laskutus, edut, sitouttamisohjelma). Lisäksi luonnollisesti internaalit nauttivat vakituisen työpaikan mukanaan tuomasta vakaudesta. Hallinnollisissa rooleissa on tällä hetkellä 13 henkilöä.

Teknisten osaajien osalta jaottelu menee syksyllä 2020 seuraavasti:

 • Laadunvarmistus35%
 • Testiautomaatio18%
 • Testiautomaatio ja CI/CD21%
 • Ohjelmistokehitys26%

Johtaminen

1Miten itseohjautuvuus toteutuu käytännössä?

VALA on itseohjautuva organisaatio. Meillä itseohjautuvuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ihmisiin luotetaan ja ihmisten annetaan toimia kuten he parhaaksi näkevät. Jokainen päättää itse oman kehityspolkunsa ja saa sen seuraamiseen kaiken tarvittavan tuen. Luonnollisesti itseohjautuvuus tuo VALAlaisille paljon vapautta, mutta samalla paljon vastuuta.

Yleisesti itseohjautuvuus meillä tarkoittaa pitkälti sitä, että tukea omaan kehitykseen, uraan, projekteihin tai käytännössä mihin vaan saa yllin kyllin ja ketään ei koskaan jätetä yksin. MUTTA, hyvin tärkeää on ymmärtää, että itseohjautuvassa kulttuurissa tätä tukea pitää osata myös pyytää. Meillä ketään ei tulla tyrkkimään urallaan tiettyyn suuntaan, vaan oma polku pitää ensin löytää (tässäkin autamme tottakai!) ja tämän jälkeen pitää olla motivaatiota seurata polkua, kysyä neuvoa ja pyytää tukea.

Tiivistettynä, kaikki lähtee itsestä. Jos on dravia kehittyä ja saada asioita aikaan, tämä onnistuu satavarmasti. Jos jokin ei miellytä, meillä saa keksiä paremman tavan ja korjata asian. Kolikon kääntöpuolena toki on se, että jos odotat aktiivista ohjausta työssäsi, niin silloin todennäköisesti kaltaisessamme itseohjautuvassa organisaatiossa tulet todennäköisesti polkemaan paikallaan (tämäkin on täysin fine jos se on toiveesi).

Itseohjautuvuus vaatii ihmisiltä paljon mutta toisaalta mahdollistaa vielä enemmän, niille joille itseohjautuvuus sopii.

2Onko teillä esihenkilöitä?

Haluamme nähdä, että VALAssa ei ole hierarkiaa. Meillä on ihmisiä, joita kutsumme projektikontakteiksi, jotka ovat vastuussa VALAn asiantuntijoiden hyvinvoinnista. Projektikontaktit myös käyvät palkkakeskustelut asiantuntijoiden kanssa. Projektikontakteilla on siis esihenkilöille tyypillisiä tehtäviä, mutta emme halua kutsua heitä esimiehiksi, esinaisiksi tai esi-ihmisiksi, koska se ei sovi kulttuuriimme.

Ensisijainen tärkeää on ymmärtää, että VALAssa nämä projektikontaktit ovat asiantuntijoitamme varten. Heidän ensisijainen tehtävä on pitää huolta asiantuntijoiden hyvinvoinnista, motivaatiosta ja siitä, että työ on asiantuntijoille merkityksellistä.

3Miten hallinto on organisoitunut?

Hallinnossa meillä on syksyllä 2020 14 ihmistä. Heidän tehtävät ovat karkeasti luokiteltuina seuraavanlaiset:

Myynti ja asiakkuudenhallinta, kuusi henkeä
People team eli HR asiat ja hyvinvointi, kolme henkeä
Osaamisten kehittäminen, yksi henkilö
Taloushallinto, yksi henkilö
Markkinointi, yksi henkilö
Toimisto & IT, yksi henkilö
Toimitusjohtaja

Kulttuuri

Kulttuuri

1Minkälaisia arvoja VALAssa on?

Olemme listanneet strategiaamme seitsemän tärkeintä arvoamme: Empathy, Autonomy, Transparency, Sustainability, Life-long learning, Impact over numbers ja Automation mindset.

2Miten kehitätte kulttuuria kun ihmiset työskentelee eri paikoissa?

Yrityskulttuuri näkyy ja tuntuu kaikessa ja sen kehittäminen onkin kokonaisvaltaista tekemistä. Kulttuuri kehittyy, suuntaan tai toiseen, jokaisessa kanssakäymisessä ja nyt kun kasvotusten tapahtuvat kanssakäymiset ovat vähissä, kiinnitämme entistä enemmän huomiota etänä tapahtuvien kanssakäymisten merkitykseen. VALAssa etätapahtumia on pyritty kehittämään aikaisemminkin, mutta pandemia on tuonut tähän aivan uuden potkun persuksille.

Pyrimme tuomaan kulttuurin lähelle kaikkia VALAlaisia riippumatta siitä, missä he tekevät töitä. Jokapäiväisen työn rinnalle haluamme luoda ihmisille mahdollisuuksia mm. päästä kehittämään itseään ammatillisesti, jutella muiden VALAlaisten kanssa ja tulla mukaan keskusteluihin VALAn kehitykseen liittyen. Erityisesti nyt olemme soveltaneet tapahtumiamme etäilyyn sopiviksi, joka tekee osallistumisesta entistä helpompaa - paikasta riippumatta.

On tärkeää huomioida, ettei kulttuuria tule liikaa puskea tiettyyn suuntaan vaan se kehittyy sinne minne ihmiset kollektiivisesti sitä kuljettavat. Meillä kulttuuria halutaan kehittää yhdessä kaikkien VALAlaisten kanssa ja luotamme, että kulttuurimme muokkautuu tämän avulla juuri meille sopivaksi.

3Miten kehitätte yritystä yleisesti?

Tärkein tapa meillä tähän on kuunnella herkällä korvalla ja palautteen pyytäminen VALAlaisilta. Selvitämme säännöllisesti ja usein, millaiset asiat meillä vaativat tarkastelua, sekä mikä meillä onnistuu jo hyvin. Kannustamme ihmisiä myös lähtemään itse toteuttamaan kehitysideoitaan VALAlla, joka tukee myös itseohjautuvuuden kulttuuriamme.

Isossa kuvassa tärkeä asia on yrityksen strategia, joka antaa meille kaikille yhteisen suunnan. VALAssa hienoa on, että strategia tehdään yhdessä kaikkien kanssa. Olemme juuri aloittamassa uutta strategian päivityskierrosta. Tällä kertaa tulemme järjestäytymään niin, että valitsemme joukostamme 10 hengen tiimiin vastaamaan strategiaprosessista. Tämä tiimi ei kuitenkaan suinkaan tee päätöksiä yksin vaan tiimin tarkoitus on enemmänkin fasilitoida prosessia ja löytää tavat, millä kaikkien VALAlaisten ajatukset saadaan kuulluiksi.

Jatkuvaa kehitystä tapahtuu toki myös esim. työskentelytavoissa ja prosesseissa yrityksemme kasvaessa, jolloin on luonnollista pysähtyä tarkastelemaan nykyisten toimintatapojemme toimivuutta. Onkin oikeastaan jo täysin normaalia, että meillä on jatkuvasti meneillään useampia erilaisia kehityshankkeita. Kun jotain saadaan valmiiksi onkin jo aika taas kehittää jotain muuta.

4Miten voin kehittää omaa osaamistani VALAssa?

Oman osaamisen kehittäminen lähtee VALAlla omien tavoitteiden näkökulmasta. Meillä ei siis tarjota valmista kehittymis- tai kouluttautumismallia. Haluamme kannustamaan ihmisiä löytämään itse omat mielenkiinnon kohteensa ja urapolkunsa, jonka jälkeen autamme ja tuemme ihmisiä oman polun seuraamisessa.

Käytännön esimerkkejä oman kehityspolun seuraamisesta:

 1. Oikean projektin löytäminen, jolla varmistamme, että voit oppia haluamiasi asioita päivittäisessä työssä.
 2. Henkilökohtaisen koulutusbudjetin käyttäminen kuten parhaaksi näet.
 3. Kouluttautuminen projektin ulkopuolella, eli käytännössä ollaan joitain päiviä pois projektityöstä toteuttamassa omaa oppimissuunnitelmaa.

Haluamme myös hyödyntää jo talossa olevaa osaamista luomalla alustoja, joissa VALAlaiset voivat jakaa osaamistaan toisilleen. Yksi esimerkki osaamisen jakamisesta on mahdollisuus osallistua mentorointiin, joka mentorina tai mentoroitavana. Olemme perustaneet myös eri communityja, joiden ideana on jakaa tietoa ja taitoja eri aihealueiden alla vaihtuvin sisällöin.

Osaamisen kehittäminen on aihealueena haastava ja vaatii jatkuvaa kehitystä. VALAn Test Lead Leena Saari siirtyykin 2021 alussa täysipäiväisesti vastaamaan osaamisen kehittämisestä VALAssa.

 

Ura VALAssa


Ura VALAssa tarkoittaa merkityksellistä ja monipuolista työtä, kehittymistä, itsensä haastamista, hyviä ystäviä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Näitä asioita voit odottaa jos liityt joukkoomme. Jos koet nämä asiat itsellesi mielekkääksi, lue lisää Ura-sivultamme!