Hyppää sisältöön

VALA FAQ

VALA FAQ

Vaikka meillä on täällä sivuillamme paljon tietoa, saamme silti työhaastatteluissa lähes aina tarkentavia kysymyksiä. Tämä on hienoa, sillä se kertoo, että hakijoita aidosti kiinnostaa! Kuitenkin, halusimme tuoda tätä haastatteluissa monesti esiin tulevaa informaatiota myös tänne sivuillemme.

Tarkoituksena tässä on toki helpottaa päätöstä hakea meille töihin, mutta myös edistää läpinäkyvyyden kulttuuriamme. Kuten aina, kerromme asiat miten ne oikeasti ovat, emmekä pelkää kertoa negatiivisista asioista.

Olemme toistuvasti saaneet kuulla työntekijöidemme yllättyneen siitä, että VALA on vastannut heidän saamaansa kuvaa niin hyvin. Tätä haluamme vaalia jatkossakin.

Projektit

Pyrimme aina mahdollistamaan, että ihmisellä on valittavanaan useita projekteja ja tässä monesti myös onnistumme. Tiedämme VALAlaisten projektitoiveet ja etsimme niihin vastaavuuksia. Emme käytä aikaa projektimahdollisuuksiin, mitkä eivät vastaa VALAlaisen toiveita.

Joskus vaihtoehtoja ei ole kuin yksi, ja tällöin “projektin valinta” ei luonnollisesti toteudu. Tärkeää on kuitenkin huomioida, että VALAssa ei koskaan tarvitse mennä projektiin mikä ei tunnu mieluisalta. Siis jos on pöydällä vain yksi mahdollisuus, mutta se ei nappaa, jatkamme etsimistä!

Asiakkamme edustavat erilaisia toimialoja ja kokoja. Pienimmät ovat startupeja ja suurimmat Suomen suurimpia yhtiöitä. Toimialoista vahvimmin edustettuina ovat: finanssi, telecom, media, peliala sekä teollisuus.

Suuri osa VALAlaisista työskentelee asiakkaiden tiloissa tai etänä siellä, missä parhaaksi kokevat. Toimistollamme Helsingin Erottajalla on kaksi kerrosta. Toisessa on rennommat, paremmin tiimityöhön sopivat tilat, ja toisessa sitten itsenäiseen työskentelyyn sopivat tilat. Toimistollamme työskentelee noin 10-20 henkilöä päivittäin. VALAn hallinnon tiimi työskentelee pääsääntöisesti toimistoltamme käsin, mutta suurin osa tekee jonkin verran myös etätöitä.

Projektien kestot vaihtelevat suuresti. Joskus teemme esimerkiksi POC:eja (Proof of Concept), jotka voivat kestää vaikka vain joitakin viikkoja. Toisessa ääripäässä pisimmät projektit ovat viiden vuoden luokkaa. Keskimääräinen projektin kesto on kuitenkin 6-18 kuukautta.

Tämäkin vaihtelee. Toisessa ääripäässä ovat MTV:n kaltaiset asiakkaat, missä vastaamme yksin tietystä kokonaisuudesta ja meillä on iso tiimi. Toisessa päässä on sitten myös jonkin verran asiakkuuksia, missä on ainoastaan yksi VALAlainen. Tavoitteemme on, että tulevaisuudessa kaikissa asiakkuuksissa on useampia VALAlaisia.

Palkka ja edut

Hyvä kysymys. Olemme tutkineet asiaa paljon ja käsityksemme on, että muihin alamme vastaaviin yrityksiin verrattuna meillä on vähintään yhtä hyvät, ellei jopa paremmat palkat. Palkka on tietysti hyvin tilanneriippuvainen asia. Esimerkiksi, uskomme vakaasti, että meillä on yleisesti alamme keskivertoa osaavampia työntekijöitä (joskin tämäkin on toki hyvin tilanneriippuvaista), ja tällöin myös palkkojen pitäisi olla keskimäärin muita korkeampia.

Teknisten asiantuntijoiden osalta keskipalkkamme 2023 toukokuussa on 4849€ ja mediaanipalkkamme vastaavasti 4900€. Teknisten asiantuntijoiden osalta naisten keskipalkka on 4796€ ja miesten 4859€.

Olemme juuri tarkastamassa myös palkkamalliamme. Haluamme tarjota kaikille tasavertaisen ja reilun, sekä entistä selkeämmän palkkamallin. Työstämme asiaa parhaillaan ja päivitämme tänne kun on konkreettista päivitettävää. Tällä hetkellä palkat määräytyvät seuraavien kriteerien mukaan:

Rooli, eli mitä teet työksesi (esimerkiksi ohjelmistoarkkitehti tai tutkiva testaaja)

Kompetenssi, eli miten hyvä olet tässä työssäsi.

Asenne, eli miten hyvä asenne sinulla on kollegoita, yritystä ja itse työtä kohtaan.

Arvot, eli miten noudatat VALAn arvoja työssäsi.

Näiden peruskriteereiden lisäksi, palkkaa voi nostaa osoittamalla:
aktiivisuutta, positiivisuutta, toisten kunnioittamista sekä motivaatiota itsensä kehittämiseen.

 • Henkilökohtainen vuosittainen koulutusbudjetti
 • Lounas- ja puhelinedut
 • 500€ hyvinvointibudjetti, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla esim. urheiluun, kulttuuriin, hyvinvointiin tai työmatkoihin.
 • Mahdollisuus osallistua tuleviin henkilöstön sitouttamisohjelmiin, esim. optio- tai osakeohjelmilla.
 • Kompensoimme puolestasi keskimääräistä suomalaista hiilijalanjälkeä vastaavat vuosipäästöt.
 • Kaksi etätoimistoa Etelä-Espanjassa
 • Sairaan lapsen hoitopalvelu
 • Laaja työterveys

Olemme toteuttaneet viimeiset kolme vuotta sitouttamisohjelman mukaisen optiokierroksen. Nykyinen sitouttamisohjelma luotiin kolmeksi vuodeksi ja nyt on siis aika miettiä seuraavaa askelta, sillä edeltävän ohjelman viimeinen optiokierros toteutettiin 2020. Olemme suunnittelemassa seuraavaa sitouttamisohjelmaa, sillä aikomuksemme on kuitenkin jatkaa henkilöstömme sitouttamista, tavalla tai toisella.

Kollegat

Osaajia meillä on monenlaisia. Kaikkia liiketoiminnan osaajasta ohjelmistokehittäjään yhdistää yksi tekijä, eli vahva fokus laatuun kaikessa tekemisessä.

Keväällä 2023 meitä on yhteensä yli 120. Tästä 21 osaajaa tekee VALAlla töitä freelancerina. Meillä kuitenkin kaikki ovat osa VALA perhettä, joten kohtelemme kaikkia samalla tavalla VALAlaisina. Oikeastaan ainoat erot ovat taloudellisissa kannustimissa (palkka/laskutus, edut, sitouttamisohjelma). Lisäksi luonnollisesti ”internaalit” nauttivat vakituisen työpaikan mukanaan tuomasta vakaudesta. Hallinnollisissa rooleissa on tällä hetkellä 15 henkilöä.

Johtaminen

VALA on itseohjautuva organisaatio. Meillä itseohjautuvuus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ihmisiin luotetaan ja ihmisten annetaan toimia kuten he parhaaksi näkevät. Jokainen päättää itse oman kehityspolkunsa ja saa sen seuraamiseen kaiken tarvittavan tuen. Luonnollisesti itseohjautuvuus tuo VALAlaisille paljon vapautta, mutta samalla paljon vastuuta.

Yleisesti itseohjautuvuus meillä tarkoittaa pitkälti sitä, että tukea omaan kehitykseen, uraan, projekteihin tai käytännössä mihin vaan saa yllin kyllin ja ketään ei koskaan jätetä yksin. MUTTA, hyvin tärkeää on ymmärtää, että itseohjautuvassa kulttuurissa tätä tukea pitää osata myös pyytää. Meillä ketään ei tulla tyrkkimään urallaan tiettyyn suuntaan, vaan oma polku pitää ensin löytää (tässäkin autamme tottakai!) ja tämän jälkeen pitää olla motivaatiota seurata polkua, kysyä neuvoa ja pyytää tukea.

Tiivistettynä, kaikki lähtee itsestä. Jos on dravia kehittyä ja saada asioita aikaan, tämä onnistuu satavarmasti. Jos jokin ei miellytä, meillä saa keksiä paremman tavan ja korjata asian. Kolikon kääntöpuolena toki on se, että jos odotat aktiivista ohjausta työssäsi, niin silloin todennäköisesti kaltaisessamme itseohjautuvassa organisaatiossa tulet todennäköisesti polkemaan paikallaan (tämäkin on täysin fine, jos se on toiveesi).

Itseohjautuvuus vaatii ihmisiltä paljon, mutta toisaalta mahdollistaa vielä enemmän niille, joille itseohjautuvuus sopii.

Hallinnon tiimissä on 15 henkilöä. Heidän tehtävät ovat karkeasti luokiteltuina seuraavanlaiset:

Myynti ja asiakkuudenhallinta, viisi henkeä
People team eli HR-asiat, hyvinvointi ja rekrytointi, neljä henkeä
Markkinointi, kaksi henkeä
Osaamisen kehittäminen, yksi henkilö
Taloushallinto, yksi henkilö
Toimisto & IT, yksi henkilö
Toimitusjohtaja

Haluamme nähdä, että VALAssa ei ole hierarkiaa. Meillä on ihmisiä, joita kutsumme VALA kontakteiksi. VALA kontaktit ovat vastuussa VALAn asiantuntijoiden hyvinvoinnista ja käyvät myös palkkakeskustelut asiantuntijoiden kanssa. VALA kontakteilla on siis esihenkilöille tyypillisiä tehtäviä, mutta emme halua kutsua heitä esimiehiksi, esinaisiksi tai esi-ihmisiksi, koska se ei sovi kulttuuriimme.

Ensisijaisesti on tärkeää ymmärtää, että VALAssa nämä VALA kontaktit ovat asiantuntijoitamme varten. Heidän ensisijainen tehtävä on pitää huolta asiantuntijoiden hyvinvoinnista, motivaatiosta ja työn merkityksellisyyden ylläpitämisestä.

Kulttuuri

Olemme listanneet strategiaamme viisi tärkeintä arvoamme: Empathy, Autonomy, Transparency, Sustainability ja Life-long learning.

Tärkein tapa meillä tähän on kuunnella herkällä korvalla ja palautteen pyytäminen VALAlaisilta. Selvitämme säännöllisesti ja usein, millaiset asiat meillä vaativat tarkastelua, sekä mikä meillä onnistuu jo hyvin. Kannustamme ihmisiä myös lähtemään itse toteuttamaan kehitysideoitaan VALAlla, mikä tukee myös itseohjautuvuuden kulttuuriamme.

Isossa kuvassa tärkeä asia on yrityksen strategia, joka antaa meille kaikille yhteisen suunnan. VALAssa hienoa on, että strategia tehdään yhdessä kaikkien kanssa. Päivitimme strategiamme 2021. Tällä kertaa valitsimme joukostamme 10 hengen tiimiin vastaamaan strategiaprosessista. Tämä tiimi ei suinkaan tehnyt päätöksiä yksin, vaan tiimin tarkoitus oli enemmänkin fasilitoida prosessia ja löytää tavat, millä kaikkien VALAlaisten ajatukset saatiin kuulluiksi.

Jatkuvaa kehitystä tapahtuu toki myös esim. työskentelytavoissa ja prosesseissa yrityksemme kasvaessa, jolloin on luonnollista pysähtyä tarkastelemaan nykyisten toimintatapojemme toimivuutta. Meillä onkin jatkuvasti meneillään useampia erilaisia kehityshankkeita. Kun jotain saadaan valmiiksi, on jo aika taas kehittää jotain muuta.

Yrityskulttuuri näkyy ja tuntuu kaikessa ja sen kehittäminen onkin kokonaisvaltaista tekemistä. Kulttuuri kehittyy, suuntaan tai toiseen, jokaisessa kanssakäymisessä ja nyt kun kasvotusten tapahtuvat kanssakäymiset ovat vähentyneet, olemme kiinnittäneet entistä enemmän huomiota etänä tapahtuvien kanssakäymisten merkitykseen. VALAssa etätapahtumia on pyritty toteuttamaan aikaisemminkin, mutta pandemia on tuonut tähän aivan uuden potkun persuksille.

Pyrimme tuomaan kulttuurin lähelle kaikkia VALAlaisia riippumatta siitä, missä he tekevät töitä. Jokapäiväisen työn rinnalle haluamme luoda ihmisille mahdollisuuksia mm. päästä kehittämään itseään ammatillisesti, jutella muiden VALAlaisten kanssa ja tulla mukaan keskusteluihin VALAn kehitykseen liittyen. Erityisesti nyt olemme soveltaneet tapahtumiamme etäilyyn sopiviksi, joka tekee osallistumisesta entistä helpompaa – paikasta riippumatta.

On tärkeää huomioida, ettei kulttuuria tule liikaa puskea tiettyyn suuntaan, vaan se kehittyy sinne minne ihmiset kollektiivisesti sitä kuljettavat. Meillä kulttuuria halutaan kehittää yhdessä kaikkien VALAlaisten kanssa ja luotamme, että kulttuurimme muokkautuu tämän avulla juuri meille sopivaksi.

Oman osaamisen kehittäminen lähtee VALAlla omien tavoitteiden näkökulmasta. Meillä ei siis tarjota valmista kehittymis- tai kouluttautumismallia. Haluamme kannustamaan ihmisiä löytämään itse omat mielenkiinnon kohteensa ja urapolkunsa, jonka jälkeen autamme ja tuemme ihmisiä oman polun seuraamisessa.

Käytännön esimerkkejä oman kehityspolun seuraamisesta:

 1. Oikean projektin löytäminen, jolla varmistamme, että voit oppia haluamiasi asioita päivittäisessä työssä.
 2. Henkilökohtaisen koulutusbudjetin käyttäminen kuten parhaaksi näet.
 3. Kouluttautuminen projektin ulkopuolella, eli käytännössä ollaan joitain päiviä pois projektityöstä toteuttamassa omaa oppimissuunnitelmaa.

Haluamme myös hyödyntää jo talossa olevaa osaamista luomalla alustoja, joissa VALAlaiset voivat jakaa osaamistaan toisilleen. Yksi esimerkki osaamisen jakamisesta on mahdollisuus osallistua mentorointiin, joka mentorina tai mentoroitavana. Olemme perustaneet myös erilaisia yhteisöjä, joiden ideana on jakaa tietoa ja taitoja eri aihealueiden alla vaihtuvin sisällöin.

Osaamisen kehittäminen on aihealueena laaja ja vaatii jatkuvaa kehitystä. Koska ammattitaitomme on liiketoimintamme ytimessä, on aiheen ympärille vuosien aikana rakennettu kattavat palvelut, tukifunktiot ja mahdollisuudet.

Ura VALAssa

Ura VALAssa tarkoittaa merkityksellistä ja monipuolista työtä, kehittymistä, itsensä haastamista, ystäviä, onnistumisia ja epäonnistumisia. Näitä asioita voit odottaa jos liityt joukkoomme. Jos koet nämä asiat itsellesi mielekkääksi, lue lisää Ura-sivultamme!

Etsi