Hyppää sisältöön

DevOps

01 — Ongelma:

Nykyaikainen ketterä ohjelmistokehitys vaatii tekijöiltään paljon. Tämän päivän markkina vaatii myös ohjelmistoilta ja niitä tuottavilta yrityksiltä paljon. Huono kehittäjäkokemus, pitkä aika kehityksestä julkaisuun, alhainen tuottavuus ja huono asiakaskokemus ovat kaikki asioita, joiden kanssa on totuttu painimaan päivittäin ja joiden esiin tuomiin haasteisiin DevOPS tuottaa ratkaisuita.

02 — Ratkaisu:

DevOpsissa kyse on pohjimmiltaan tuotehallinnasta sen eri osa-alueineen ja terveestä yrityskulttuurista. DevOpsissa tärkeintä tuoda loppukäyttäjät lähemmäksi kehittäjiä ja siten mahdollistaa nopeampi reagointi asiakkaan tarpeisiin.

DevOPS kulttuuri nojaa yhteistyöhön, luottamukseen läpinäkyvyyteen ja empatiaan. Yhteistyö vaatii luottamusta, joka vaatii täydellistä läpinäkyvyyttä, koko organisaatiotasolla, koska niin liiketoiminnan kuin asiantuntijoiden yhteinen näkemys on se, mikä luo voittavia tiimejä ja sitä kautta kilpailukykyisiä tuotteita.

Tiimien korkeatasoinen toiminta vaatii psykologisesti turvallisen ympäristön joka mahdollistaa luovuuden ja ottaa huomioon yksilöiden erilaiset vahvuudet ja kiinnostukset. Empatia ja luottamus mahdollistavat jatkuvan oppimisen ja tiedon jakamisen tehokkaasti niin tiimi kuin organisaatiotasollakin. Jatkuva oppiminen lisää kehittäjäkokemusta ja sitouttaa työntekijöitä ja lisää siten työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Tuottavuuden kasvu taasen lyhentää kehityskaaren pituutta ja tuo asiakkaille nopeammin lisäarvoa.

03 — Käytäntö

Käytännössä tarjoamme kahta asiaa: DevOps osaajia sekä DevOps kulttuuria.  

VALAn DevOps osaajat sparraavat organisaatiotasi DevOps kulttuuria kohti. Lisäksi, he luonnollisesti auttavat jatkuvan integraation ja jatkuvan toimituksen sekä muiden DevOpsin käytännön asioiden kuten jatkuvan testaamisen ja monitoroinnin kanssa.

Kaikki VALAlaiset ovat DevOpsin puolesta puhujia ja tuovat siten kulttuuria asiakkaillemme. Voisi siis myös sanoa, että emme niinkään tarjoa DevOpsia, vaan kaikki palvelumme ovat DevOpsin periaatteiden mukaisia.

DevOpsin käytännöt ja työkalut antavat sinulle mahdollisuuden vastata paremmin asiakkaittesi tarpeisiin, lisäämään luottamusta kehittämiisi sovelluksiin sekä lopulta saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteesi nopeammin.

Kysy lisätietoja

Juho Häyrynen

Juho Häyrynen

Head of Sales +358 50 542 4324 juho.hayrynen@valagroup.com

Etsi