Hyppää sisältöön

Testiautomaatio

01 — Ongelma:

Testiautomaatiosta saadaan suurin hyöty irti, kun se otetaan osaksi ohjelmistokehitysprojektia heti alusta alkaen. Tällöin ohjelmisto voidaan alusta saakka suunnitella testiautomaatiota tukevaksi. 

Usein kuitenkin käy niin, että testiautomaatioon herätään vasta kun manuaalisen regressiotestauksen työmäärä on kasvanut erittäin suureksi ja kehitystiimi ei saa tarpeeksi nopeasti palautetta uusien julkaisujen laatutasosta.

Lisäksi fiksusti rakennettu testiautomaatio toimii ikäänkuin kehityksen selkärankana, kehittäjät uskaltavat ohjelmoida myös keskeisiä, kriittisiä toiminnallisuuksia koska luottavat testiautomaation antamaan kattavaan palautteeseen. Lyhyesti: ilman testiautomaatiota kehitysprosessi on hitaampaa ja vaikeammin hallittavaa.

02 — Ratkaisu:

Testauksen automatisointi on olennainen osa modernia ohjelmistokehitystä. Testiautomaatio on vastaus toiminnallisen testauksen tarpeisiin, kun manuaalinen, ihmisen tekemä testaus on joko liian hankalaa, aikaa vievää tai sitä joudutaan toistamaan useita kertoja. Tällöin on järkevää investoida testiautomaatioon, joka ajaa samat regressiotestit hallitummin, nopeammin sekä laadukkaammin, kuin ihminen.

Kun testiautomaatio tehdään oikein, saavutetaan keskipitkällä aikavälillä kustannussäästöjä. Lisäksi itse ohjelmiston kehitys muuttuu helpommaksi kun kehittäjät uskaltavat kehittää softaa rohkeasti, ilman pelkoa tärkeiden osa-alueiden rikkoontumisesta. Kehittäjät saavat nopeasti palautetta työstään, mikä osaltaan taas helpottaa tekemistä. Kun itseään toistava regressiotestaaminen saadaan automatisoitua, saadaan testaajien osaaminen hyödynnettyä täysimääräisesti ja testaajien motivaatio ja tyytyväisyys paranevat.

Kaiken kaikkiaan testiautomaatio tuo siis paljon merkittäviä hyötyjä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että automaatiotestaus ei ole mikään taikanappula, jonka painaminen muuttaa maailman hetkessä paremmaksi. Testiautomaation menestyksekäs käyttöönotto vaatii osaamista ja hyödyt näkyvät vasta viiveellä. Joka tapauksessa – vastaus kysymykseen ”kannattaako testiautomaatioon panostaa?” – on KYLLÄ, kun se tehdään oikein.

03 — Käytäntö:

Olemme yksi Suomen johtavista testiautomaation asiantuntijayrityksistä. Olemme olleet jo yli vuosikymmenen ajan mukana automatisoimassa testausta webissä, mobiilissa sekä sulautetuissa ympäristöissä. Lisäksi olemme mukana tukemassa suomalaisen avoimen lähdekoodin testiautomaatiotyökalun, Robot Frameworkin, kehitystä osana Robot Framework yhdistystä. Voit siis olla varma, että saat meiltä Suomen johtavaa palvelua kaikissa testiautomaatioon liittyvissä asioissa.

Käytännössä olemme ohjelmistojen laadun ja testaamisen konsultointiyritys ja tarjoamme kokonaisprojekteja, kuten testiautomaation käynnistämisiä “nollasta” tai tietyn palvelun tai sovelluksen testiautomaation kehittämistä. Tottakai meiltä saat myös testiautomaatioasiantuntijoita luomaan pienempiäkin automaatioratkaisuja. Tarjoamme myös testiautomaation POC:eja (Proof of Concept) ja nykytilan kartoituksia.

Kysy lisätietoja

Juho Häyrynen

Juho Häyrynen

Head of Sales +358 50 542 4324 juho.hayrynen@valagroup.com

Etsi