Hyppää sisältöön

Logistiikka-ala: Testiautomaation rakentaminen

Lyhyesti

Asiakkaamme oli merkittävä suomalainen logistiikkayritys. Olimme mukana kehittämässä testiautomaatioratkaisuja heidän verkkopohjaiseen alustaan, jonka avulla yritykset voivat lähettää tuotteitaan asiakkailleen ympäri maailmaa. Alustan frontend on kehitetty Reactilla ja backend Fast API:lla.

Tämä alusta on asiakkaallemme merkittävä, sillä se mahdollistaa heidän asiakkaiden tuotteiden lähettämisen vaivattomasti. Monille näille asiakkaille luotettavan toimituspalvelun puuttuessa liiketoiminta ei olisi mahdollista.

Kehitimme asiakkaan koko regressiotestisarjan nollasta. Regressiotestisarja kehitettiin käyttäen Pythonia ja Robot Frameworkia, ja se koostui sekä käyttöliittymä- että API-testeistä. Lisäksi teimme jonkin verran manuaalista testausta ennen julkaisuja sekä koulutimme uusia testaajia.

Mitä VALA on käytännössä tehnyt asiakkaalla?

Tehtävämme muodostuivat pääasiassa kahdesta osa-alueesta:

  1. Automaattisen regressiotestisarjan kehittäminen: Käytimme Robot Frameworkia yhdessä Pythonin kanssa kehittääksemme satoja käyttöliittymä- ja backend-testejä. Tämän tavoitteena oli tarkistaa tuotteen toimivuus ennen jokaista kahden viikon välein tapahtuvaa julkaisua. Testeissä hyödynsimme pääasiassa Selenium- ja Request-kirjastoja.
  2. Manuaalisten featuretestien suorittaminen: Jokaisessa scrum-sprintissä tuotteeseen lisättiin useita uusia ominaisuuksia. Tehtävänämme oli tarkistaa manuaalisesti jokainen näistä ominaisuuksista ja varmistaa, että ne toimivat odotetusti.

Liiketoimintahyödyt, joihin olimme vaikuttamassa

Keskeisin palveluidemme kautta saavutettu liiketoimintahyöty ilmenee asiakkaan tuotteen luotettavuudessa ja käyttäjien tyytyväisyydessä.

Panostuksemme on johtanut siihen, että tuote on vähemmän altis virheille ja kaatumisille, mikä parantaa merkittävästi käyttäjäkokemusta. Olemme onnistuneet tekemään tuotteesta luotettavan, jotta se voi palvella asiakkaitaan suunnitellusti vahvalla suorituskyvyllä ja vaivattomuudella.

Palaute

”Hän on ollut loistava lisä tiimiimme. Hän pystyi osallistumaan moniin projektimme alueisiin mukaan lukien sekä käyttöliittymän että taustajärjestelmän automaattinen ja manuaalinen testaus.”

”Löydetyt virheet ja puutteet dokumentoitiin tiimimme sovittujen prosessien ja vaatimusten mukaisesti. Jos tehtävistä, prosesseista tai ohjelmistojen käyttäytymisestä oli epäselvyyttä, hän ei epäröinyt ottaa yhteyttä varmistaakseen, että kaikki ovat samalla sivulla annetussa asiassa.”

“Overall he’s a valuable asset to the team and a good teammate.”

“He has good communication skills and is flexible problem solver. Can not think of anything to improve on.”

”Mikä meni hyvin:

  • Luotu hyvä kokoelma RobotFramework-testejä
  • Halu auttaa muita tiimin jäseniä
  • Positiivinen asenne työhön

Hienoa työtä kaiken kaikkiaan.”

Mitä haasteita olemme olleet ratkaisemassa?

Tiimin alkuperäinen käytössä ollut regressiotestisarja osoittautui vanhentuneeksi ja heikosti ylläpidetyksi. Keskeisenä haasteena oli uuden ja luotettavan testisarjan kehittäminen tyhjästä. Tämän haasteen hoidimme menestyksekkäästi, kun päätimme luopua vanhasta testisarjasta ja saimme nopeasti kehitettyä uuden testisarjan.

Toisena haasteena voisi mainita testaustiimin jäsenten suhteellisen vähäisen kokemuksen Pythonista ja testiautomaatiosta. Tämä ratkaistiin niin, että VALA:n testiautomaatioasiantuntija toimi mentorina muulle tiimille ja toi merkittävästi osaamistaan tiimin käytäntöihin.

Etsi