Hyppää sisältöön

Kaivosteollisuuden laitteet: Testauksen suunnittelu ja hallinta

Lyhyesti

Useita toiminnanohjausjärjestelmiä korvattiin Microsoft D365 F&O lla sekä CRM järjestelmä korvattiin Microsoft D365 Sales järjestelmällä. Samanaikaisesti prosesseja harmonisoitiin yleisesti tavoitteena varmistaa asiakkaalle globaali yhtenäinen “way of working”. VALA oli vastuussa tähän projektiin kuuluvasta testauksesta. 

Mitä VALA on käytännössä tehnyt asiakkaalla?

VALA on vastannut Smart365 ERP projektin testauksen suunnittelusta ja johtamisesta, sekä testiautomaation kehittämisestä. 

Järjestelmät jotka ovat olleet osana projektia ovat mm.: Microsoft D365 F&O, Jakamo supplier portal, liittymät muihin järjestelmiin kuten Sovelia PDM, PES tuotannonarviointityökalu sekä Basware.

Liiketoimintahyödyt, joita olemme olleet luomassa

Olemme luoneet testauksen prosessit ja kouluttaneet ihmiset niihin, siten, että asiakkaan loppukäyttäjillä on kyvykkyys tehdä tehokasta, oman työn kannalta olennaisimpiin asioihin suoraan keskittyvää testausta itsenäisesti.

Työn tuloksena on syntynyt uudelleen käytettäviä testitapauksia ja toimintamalleja sekä koulutusmateriaaleja joiden avulla he voivat jatkossa myös kouluttaa uusia henkilöitä testauksen toimintamalleihin. 

Palautteita VALAn asiantuntijoista:

”Hän on johtanut maailmanlaajuisen malliprojektimme testaustoimintaa erittäin tehokkaasti ja ennakoivasti. Hän on tunnistanut riskit varhaisessa vaiheessa, joten projektitiimeillä on ollut riittävästi aikaa reagoida samaan, lieventää ongelmia.”

Hän pystyy hyödyntämään laajaa testauskokemustaan ​​johtamaan Smart365-projektin testausta ennakoivasti. Onnistuneesti luotu käytäntöjä testauksen läpikäymiseksi isossa projektissa.

”Hän on erittäin miellyttävä kollega, selkeä kommunikaatiossa ja avoin yhteistyölle. Kaikenlaiset ongelmat on helppo käsitellä hänen kanssaan.”

Mitä haasteita olemme olleet ratkaisemassa?

Asiakkaalla ei aikaisemmin ollut aivan riittävästi resursseja testauksessa. VALA tuli vastaamaan tähän haasteeseen sekä tekemään testauksesta kattavampaa, laadukkaampaa ja strukturoidumpaa. 

Olemme tuoneet mukanamme asiakkaalle uudet testauksen käytännöt ja prosessit sekä kouluttaneet näitä onnistuneesti organisaatiolle. Lisäksi olemme olleet mukana rakentamassa key user verkostoa asiakkaan eri järjestelmiin edustamaan loppukäyttäjiä.

Etsi