Hyppää sisältöön

Jos yrityksessä käytetään pelkästään kokonaistoimituksena tilattavia ohjelmistoja ja/tai SaaS-ratkaisuja, ei kokonaisvaltaisen laadun hankkimista aina osata ottaa huomioon. Yritysten ohjelmistoekosysteemi koostuu usein valmisratkaisuista, joissa eri ratkaisujen kehittäjät varmistavat, että ohjelmistot on myös testattu. Mutta entä miten varmistetaan, että kaikki ohjelmistot toimivat saumattomasti yhteen ja palvelevat liiketoimintaprosesseja? Tai mikä määrittää organisaation yleiset vaatimukset laadulle ja ohjelmistotestaukselle? Keräsimme tähän artikkeliin tärkeimpiä aspekteja aihepiirin ympäriltä.

Saumaton yhteistoiminta:

Nykyään järjestelmiä on paljon ja niiden täytyy toimia saumattomasti yhteen. Olipa kyse sitten pilvestä, SaaS-ratkaisuista tai kokonaisvaltaisista räätälöidyistä ohjelmistoista, integraatioiden täytyy toimia kitkattomasti. Jos kaikki ohjelmistot ostetaan ulkopuolelta, on laadun kokonaisvaltainen varmistaminen ulkopuolisen riippumattoman toimijan toimesta monesti hyödyllistä. Yksikään kokonaisratkaisu ei ole koskaan valmis ja yksittäiset ohjelmistot kehittyvät omaa tahtiaan. Yksi pieni muutos yhdessä osassa voi tarkoittaa merkittävää muutosta koko kokonaisuudessa. Laatua pitää siis myös ylläpitää ja tähän tarvitaan toimijaa, joka ymmärtää ohjelmistojen muodostamaa kokonaisarkkitehtuuria ja sen vaatimuksia.

Kriittiset järjestelmät:

Joissain tapauksissa, etenkin liiketoimintakriittisten järjestelmien kohdalla, toimintavarmuus on ehdoton edellytys. Näissä tilanteissa järjestelmien on yksinkertaisesti toimittava aina. Siksi integraatioiden luotettavuus ja koko järjestelmäkokonaisuuden laatu nousevat keskeiseen asemaan. Laadunvarmistuksen toimintaan kuuluu myös tuoteriskien tunnistaminen sekä käsittely.

Ulkopuolinen toimija tuo pöytään osaamisen, ja jakaa laadusta ja sen ylläpitämisestä myös vastuun eli varmistaa organisaatiolle hyvät yöunet. 

Yrityksen laatustrategia:

On tärkeää, että yrityksellä on oma, kaiken digikehityksen kattava, laatustrategia. Näin varmistetaan että laatuun suhtaudutaan kaikissa yksiköissä ja kaikessa kehityksessä samojen periaatteiden, toimintatapojen ja liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Laadunvarmistus ei ole pelkästään suorittavaa tekemistä, vaan strateginen valinta. Miten varmistamme, että kokonaisuus toimii moitteettomasti ja miten edistämme laatua suunnitelmallisesti? Tähän kysymykseen vastaaminen auttaa organisaatiota löytämään oikeat työkalut ja prosessit laadun ylläpitämiseksi.

Laadunvarmistuskumppanin auditoiva rooli:

Vaikka käytössä ei olisikaan useampia ohjelmistoja, on silti ulkopuolisen auditointikumppanin käyttäminen usein hyödyllistä. Ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus tuovat uusia näkökulmia ja auttavat varmistamaan, että ohjelmistot ovat korkealaatuisia ja vastaavat organisaation ja ohjelmistojen käyttäjien laatuvaatimuksia sekä ottaa liiketoimintaprosessit huomioon. Lisäksi ulkopuolisen tahon suorittama laadunvarmistus on varmuudella riippumatonta. 

Laatu omissa käsissä:

Laatu on lopulta sitä, että voimme luottaa siihen, että järjestelmät toimivat odotetulla tavalla ja tuottavat lisäarvoa liiketoiminnalle. Siksi laadun pitäminen kokonaisvaltaisesti omassa vaikutuspiirissä tai ainakin mahdollisimman lähellä on äärimmäisen tärkeää.

Yhteenveto

Vaikka käytämme valmiita ohjelmistoja, on riippumattomalta toimijalta hankittu laadunvarmistusosaaminen ehdottomasti hyödyllistä. Se auttaa varmistamaan, että järjestelmät toimivat saumattomasti yhteen, ovat luotettavia ja vastaavat liiketoiminnan tarpeista johdettuihin laatuvaatimuksiin.

Etsi