Hyppää sisältöön

DevOps lienee yksi IT-alan moniulotteisimmista termeistä. Onko se kulttuuria vai puhutaanko teknisistä asioista? Mitä ihmettä DevOps-asiantuntija oikein tekee työkseen? Termille ei myöskään tunnu löytyvän yleispätevää mutta lyhyttä määritelmää, saati suomennosta. Aina kun kysyt asiasta, saat erilaisen vastauksen. 

Kuitenkin DevOps tulee olemaan läsnä kaikkialla ohjelmistokehityksen viitekehyksessä, ja sen ymmärtäminen on kriittisen tärkeää. Siksi päätimmekin kysellä näistä asioista neljältä eri asiantuntijalta, jotka kukin katsovat asiaa hieman eri perspektiivistä. Ehkä näiden vastausten avulla pystymme luomaan yksinkertaisen, mutta kattavan määritelmän termille DevOps, mahdollisesti myös suomennoksen!

Sami Tuomisaari, VALAn toimitusjohtaja

Mitä kautta olet tutustunut DevOpsiin ja miten se on läsnä työssäsi?

Henkilökohtaisesti kaikki alkoi viitisen vuotta sitten kun termi DevOps oli alkanut tulla vastaan joka puolella. Olin tuolloin sekavista sivulauseista antanut itseni ymmärtää, että DevOpsinkin keskiössä oli pilvi, kontit ja Jenkins, mutta siitä näkökulmasta ideologia vaikutti kovin tekniseltä ja hähmäiseltä. Koska sivulauseet ei kristallisoituneet itsekseen, syksyllä 2017 oli aika ottaa asioista selvää ja ilmoittautua Fundamentals of DevOps -kurssille. Kari Kakkosen inspiroivassa opetuksessa koin sitten valaistumisen.

DevOps on nykyään läsnä kaikkialla. Asiakasorganisaatioissa olemme tekemässä uudenlaista maailmaa yhdessä Siilin kanssa. Tulemme pian tarjoamaan asiakkaillemme Suomen kattavimman osaamispaketin. Meillä on tässä päävastuu laadusta ja automaatiosta.

Mitä mielestäsi DevOps asiantuntija tekee työssään päivittäin?

Työpaikkailmoitusten perusteella DevOps-asiantuntija osaa ne Dockerin, AWS:n ja CI/CD:n. Toki nämä tekniikat on keskiössä teknisten valmiuksien luomisessa, mutta siitä se kaikki vasta alkaa; Mielestäni kaikki DevOpsia soveltavassa ja DevOpsin pohjalta jalkautetun kulttuurin omaksuneessa organisaatiossa toimivat henkilöt ovat DevOps-asiantuntijoita. Erityisen korostunut rooli tässä on toki evankelistoilla, jotka pystyvät arvioimaan organisaation tilanteen, tarpeen ja DevOpsin tarjoamat mahdollisuudet, ja vaikka sitten jalkauttamaan organisaatioon koko homman.

Mitä DevOps tarkoittaa, anna pitkä, ja lyhyt määritelmä?

Pitkä: DevOps on työkalupakki koko tuotekehitysorganisaation kattavalle muutokselle, joka auttaa kyseenalaistamaan totutut toimintatavat ja aloittamaan kysymyksellä “miksi?” kysymyksen “mitä?” sijaan.

Lyhyt: DevOps pyyhkii pölyt tuotekehitysorganisaatiosta.

Keksi suomennos DevOpsille?

Huispaus

Tomi Knuuttila, VALAn ohjelmistokehittäjä

Mitä kautta olet tutustunut DevOpsiin ja miten se on läsnä työssäsi?

Löysin termin aikoinaan työskennellessäni sulautettujen järjestelmien parissa. Tuohon aikaan työkalupakista löytyi kuitenkin lähinnä kolvi ja ANSI-C89 joten siihen tutustuminen jäi alkuun vain kirjallisen tiedon varaan. Kun sitten myöhemmin minulle aukesi tilaisuus lähteä laajentamaan osaamista web-kehityksen piiriin, pääsin tutustumaan aiheeseen syvemmin. Aluksi lähinnä erilaisten teknisten juttujen parissa kuten CI/CD-putkien ja AWS, myöhemmin sisäistin myös kulttuurillisen aspektin.

Nykyisellään se on läsnä työssäni kahdella eri tapaa. Päivittäisessä työssäni vaihtelevissa projekteissa näitä ‘DevOps’-työkaluja käytetään päivittäin. Olen myös ilokseni huomannut että pientä kulttuurin muutosta on tapahtunut. Tämän lisäksi toimin Valan DevOps communityn fasilitaattorina. Jälkimmäisestä johtuen olenkin päässyt tutustumaan aiheeseen paraatipaikalta ja keskustelemaan siitä aktiivisesti.

Mitä mielestäsi DevOps asiantuntija tekee työssään päivittäin?

Varmaan ensimmäiseksi kertoo ettei sellaista titteliä olekaan, toisin kuin LinkedInistä voisi päätellä. Tai ehkä on mutta on se hieman harhaanjohtava. 

Jos kuitenkin jätetään tämä terminologialla kikkailu sivuun, niin olettaisin että DevOps-asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, joka joko valmentaa organisaatiota kulttuurisessa muutoksessa kohti ‘DevOps’-organisaatiota tai vaihtoehtoisesti toimii kehittäjänä tällaisessa organisaatiossa. 

On myös mahdollista (ja todennäköisesti aika usein totta), että kyseisen tittelin saisi henkilö joka keskittyy pyörittämään organisaation infraa ja siihen liittyviä asioita kuten CI/CD-putkia. Tämä on kuitenkin hieman väärä tulkinta aiheesta, sillä tämä on mielestäni koko filosofian vastainen tilanne. 

Mitä DevOps tarkoittaa, anna pitkä, ja lyhyt määritelmä?

Lyhyt: Kaikki ne toiminnot jotka pyrkivät parantamaan ohjelmistokehityksen laatua, nopeutta, varmuutta sekä kehitysyhteisön keskinäistä kommunikaatiota koko tuotteen elinkaaren ajan.

Pitkä: DevOps on sateenvarjotermi kaikille niille toiminnoille, jotka pyrkivät parantamaan ohjelmistokehityksen laatua, nopeutta, luotettavuutta sekä reaktiokykyä. Sen alle mahtuu niin tekninen kuin kulttuurinen puoli. DevOps-työkalupakkiin kuuluu vahva painotus automaatioon, mittaamiseen sekä seurantaan inhimillisten virheiden minimoimiseksi ja useimmiten erilaiset pilvipalvelut ja skaalautuvat tekniikat. Sen kulttuurinen puoli nojaa kommunikaatioon, ketterään ohjelmistokehitykseen sekä Lean-ajatteluun. 

Itse näen kuitenkin asian niin että DevOpsissa on kyse ensisijaisesti kulttuurillisesta muutoksesta ja tekniikka seuraa perässä. En myöskään halua määritellä tarkkaa listaa mitä siihen kuuluu, sillä koen sen olevan tapauskohtaista ja seurausta halutusta tavoitetilasta. 

Keksi suomennos DevOpsille?

KehToi joka tietysti tulee sanoista kehittäjä ja toimi.


Juha Nuutinen, VALAn testiautomaatioasiantuntija 

Mitä kautta olet tutustunut DevOpsiin ja miten se on läsnä työssäsi?

Kuulin ensimmäisen kerran DevOpsista opintojeni aikana, mutta käytännön kokemus siitä jäi todella vähäiseksi. Myöhemmin käsitykseni DevOpsista konkretisoitui testiautomaatiohommissa, koska olisihan se ihan kiva saada ne automaattiset testit ajettua ilman, että jonkun täytyy niitä muistaa ajaa. Siitä lähtikin tutustuminen DevOpsin maailmaan CI/CD-putkien kautta. Päivittäisessä työssäni DevOps näkyy eniten juurikin siten, että projekteissa, joissa työskentelen käytetään CI/CD-työkaluja yhdessä automatisoidun testaamisen kanssa. Tutuin näistä työkaluista minulla on GitLab CI, jota on käytetty koontiputkien rakentamiseen useissa projekteissa.

Mitä mielestäsi DevOps asiantuntija tekee työssään päivittäin?

Ideaalissa tilanteessa projektin kehittäjät, testaajat ja IT-puoli ovat kaikki DevOps-asiantuntijoita! Mutta DevOps-asiantuntija (tai engineer, tai mitä näitä nyt on) on kuitenkin itsessäänkin titteli ja siihen liitetään tietynlaisia työtehtäviä, joskin ne varmasti vaihtelevat paljon. Hänen työtehtäviinsä voisi usein kuulua ohjelmistokehityksen prosessien automatisointia: ohjelman koonti, paketointi, laadunvarmistus, infra ja julkaisu. Käytännön tasolla hän voi rakentaa koontiputkia esimerkiksi Jenkinsillä. DevOps-asiantuntijan tehtäviin voi kuulua myös DevOps-kulttuurin tuomista organisaation toimintaan, jotta pelkkien työkalujen lisäksi myös organisaation toiminta tukisi DevOpsia.

Mitä DevOps tarkoittaa, anna pitkä, ja lyhyt määritelmä?

Lyhyt määritelmä:

DevOps nopeuttaa koodin kulkemista kehittäjän koneelta julkaistuksi tuotteeksi, samalla laatua ylläpitäen.

Pitkä määritelmä:

DevOpsin yksi tarkoitus on nopeuttaa ohjelmiston kehitysprosessia, laadunvarmistusta ja julkaisuja. DevOpsilla pyritään automatisoimaan näihin liittyviä prosesseja. Automatisoinnin kautta koko putki on nopeampi käydä läpi, mikä sallii nopeamman julkaisutahdin. Koska prosessi on automatisoitu, se myös poistaa mahdolliset ihmisen tekemät virheet matkan varrella. Tuloksena prosessien automatisoinnista ohjelmistoa on nopeampi kehittää ja sen laatu paranee.

DevOpsia voi ajatella kahden asian summana: työkalut ja kulttuuri. Edellä mainittu prosessien automatisointi kuuluu DevOps-työkalujen käyttöön. Mitä se kulttuurillinen puoli sitten on, eikö pelkät työkalut riitä? DevOps-kulttuurin tarkoituksena on purkaa perinteistä siiloutumista eri ohjelmistokehityksen tiimien välillä. DevOps-kulttuuri korostaa tiimien yhteistyötä ja vastuun jakamista, ja se rakentuu automatisoitujen työkalujen ympärille, jolloin palautteensaanti kaikkiin suuntiin nopeutuu.

Keksi suomennos DevOpsille?

Tämä on paha… Ehkäpä suora suomennos: Kehitysoperaatiot. Tosin jos joku puhuisi minulle ”kehitysoperaatioista”, ei minulla olisi hajuakaan mitä hän tarkoittaa. Taidan siis pitäytyä toistaiseksi DevOpsissa.

Virpi Tuohisto, VALAn QA asiantuntija

Mitä kautta olet tutustunut DevOpsiin ja miten se on läsnä työssäsi?

Devops alkoi näkyä työtehtävissäni viime vuosikymmenen alkupuolella. Aluksi DevOps oli hyvin konsulttivetoista ja toi mieleen lähinnä Dockerin, mutta levisi melko nopeasti keskusteluihin ja päivittäiseen tekemiseen muutenkin. Tänä päivänä en sanoisi, että DevOps projektiryhmän työkalupakissa olisi itsestäänselvyys, mutta yhä useammat ovat omaksuneet DevOps-periaatteet ja tuovat tätä arvokasta osaamista tiimiensä saataville.

Itse pyrin omissa tehtävissäni QA Leadinä miettimään koko prosessin ketteryyttä ja laadukkuutta myös DevOps-näkökulmasta, sekä tunnistamaan kohteet, joissa testiautomaatiosta on eniten hyötyä suhteessa sen vaatimaan investointiin.

Mitä mielestäsi DevOps asiantuntija tekee työssään päivittäin?

DevOps-kentän tehtävät ovat laajoja; yleensä näiden asiantuntijoiden tulee hallita muun muassa relevantit prosessit, teknologiat ja yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa. Toisaalta myös uusien innovaatioiden, uhkien ja mahdollisuuksien seuraaminen ja tunnistaminen on tärkeä osa työtä. Päivittäisellä tasolla ajattelisin, että DevOps asiantuntija pyrkii optimoimaan julkaisuun liittyviä työvaiheita, monitoroi jo olemassa olevia ratkaisuja, konfiguroi ja automatisoi, ja mikä tärkeintä; mentoroi organisaation toimintatapoja omalla osaamisalueellaan.

Mitä DevOps tarkoittaa, anna pitkä, ja lyhyt määritelmä?

Lyhyt: Tiivistettynä DevOps tarkoittaa tuotejulkaisun optimointia ja automatisointia

Pitkä: DevOps tulee sanoista Development (kehitys) ja Operations (tuotanto). Se on yhdistelmä käytäntöjä, filosofioita ja työkaluja, jotka tähtäävät nopeampaan ja laadukkaampaan julkaisusykliin.

Keksi suomennos DevOpsille?

DevOps = Kehitys ja Tuotanto = KeTTu 🙂

EDIT: Kysyimme LinkedInissä lisää hyviä määritelmiä DevOpsille ja lupasimme julkaista parhaimman. Kaikki määritelmät olivat hyviä mutta tässä nyt meidän yhden hengen paneelin päättämä paras määritelmä:

”Buzzword, joka rakentuu määritellystä sarjasta buzzwordeja. Kulttuuria ja toimintatapoja, missä teknologia esiintyy vain tiettyjen rajattujen osien mahdollistajana. DevOps-asiantuntijan lähimmät sielunveljet löytynevät evankelistoista. Johonkin korkeampaan, vähän epämääräiseen sitä täytyy molemmissa uskoa.” – Tuomas LempiäinenShare

Etsi